Z kulturą mi do twarzy

„Z KULTURĄ MI DO TWARZY”

W roku szkolnym 2021/2022 kontynuowany był międzynarodowy projekt edukacyjny „Z kulturą mi do twarzy”. Projekt zakończył się 31 maja, a jego podsumowania dokonaliśmy przy słodkim poczęstunku we wtorek 21 czerwca. W projekcie brały udział następujące klasy:
• Klasa I-II PP wraz z wychowawczynią p. Małgorzatą Dywal
• Klasa I-II-III PP wraz z wychowawczynią p. Iwoną Sztubur
• Klasa II-III PP wraz z koordynatorem projektu p. Agnieszką Lisek.
W ramach projektu wykonano 20 zadań, po 5 z każdego modułu. W module I – W KRAINIE MUZ uczniowie poznawali i tworzyli instrumenty muzyczne, oglądali wystawę plastyczną w CKiSZ w Sierpcu, poznali tajniki teatru i osoby z nim związane, jak również zwiedzali wirtualne muzea m.in. Powstania Warszawskiego. Ponadto w nawiązaniu do sztuki współczesnej wykonali przestrzenną ekorzeźbę z surowców wtórnych. W module II – TU JEST MOJE MIEJSCE uczniowie brali udział w warsztatach ludowych podczas których wykonywali wianki i pisanki wielkanocne, zapoznali się z historią i zabytkami miasta oraz wykonali prace plastyczne z okazji obchodów 700-lecia miasta. Ponadto uczniowie palili znicze w miejscach pamięci narodowej oraz uczestniczyli w uroczystościach patriotycznych z okazji święta Konstytucji 3-go Maja. W kolejnym module III – KOCHAM, LUBIĘ, SZANUJĘ uczniowie poznawali siłę bajek poprzez czytanie literatury rozbudzającej empatię, poruszającej problemy dotyczące ich wieku, podejmowali próby oceny zachowania bohaterów. Uczestnicy projektu brali udział w koncercie charytatywnym i włączyli się w zbiórkę pieniędzy na leczenie i rehabilitację dla małej Mai. Podczas realizacji zadania „W restauracji czy w kawiarni” udali się do pizzerii, gdzie ćwiczyli poznane zasady zachowania się przy stole i stosowania zwrotów grzecznościowych. Sami dokonali wyboru dania z menu i złożyli zamówienie. Ponadto wraz ze swoimi rodzicami uczestniczyli w zorganizowanym na terenie ośrodka „Dniu rodziny”. Ostatni moduł IV – KULTURY ŚWIATA był wspaniałą okazją do poznania czterech wielkich wynalazków (druk, kompas, papier, proch); wykonania chińskich wachlarzy oraz przepysznej sałatki greckiej. Nie zabrakło również zajęć z architektury, podczas których uczniowie konstruowali z dostępnych materiałów (klocki, kubki plastikowe, rolki, kartony) budowle na wzór słynnych zabytków znajdujących się we Włoszech (Koloseum, akwedukty czy Krzywa Wieża w Pizie). Z kolei zadanie „Piasek pustyni” było okazją do ćwiczeń grafomotorycznnych poprzez rysowanie na piasku na wzór obejrzanego wcześniej spektaklu malowania piaskiem.
PROJEKT MIAŁ NA CELU:
• promowanie kultury wysokiej, wrażliwości na piękno;
• rozwijanie poczucia estetyki poprzez kontakt ze sztuką;
• współpraca z placówkami kulturalnymi i środowiskiem lokalnym;
• wychowanie w duchu wartości, takich jak: dobro, piękno, altruizm, patriotyzm;
• kształtowanie empatii i szacunku wobec osób starszych i niepełnosprawnych;
• kształtowanie poczucia przynależności do kraju, regionu, zapoznanie z ich tradycjami i historią w sposób dostępny dla dziecka;
• zapoznanie z normami i zasadami życia społecznego oraz ich przestrzeganie;
• współpraca z rodzicami, włączanie ich do aktywnych działań na rzecz placówki.
EFEKTY I KORZYŚCI Z UDZIAŁU W PROJEKCIE:
• Wykształcenie umiejętności uważnego i świadomego postrzegania otaczającego świata.
• Wykształcenie umiejętności współdziałania w grupie.
• Wspieranie wyobraźni oraz kreatywności.
• Podniesienie poziomu kultury osobistej.
• Wprowadzanie dzieci w świat wartości, wskazywanie wzorców postępowania i budowanie relacji społecznych, sprzyjających bezpiecznemu rozwojowi dzieci.
• Formowanie u dzieci poczucia godności własnej osoby i szacunku dla godności innych osób.
• Ukierunkowanie dzieci ku wartościom.