Rada pedagogiczna

Nauczyciele i wychowawcy

Wszyscy nauczyciele i wychowawcy naszego Ośrodka posiadają pełne kwalifikacje zawodowe do wypełniania obowiązków na powierzonych im stanowiskach.

Bińkowska Joanna – nauczyciel mianowany
Brudnicka Leonora – nauczyciel dyplomowany
Czarnomska Bogusława – nauczyciel dyplomowany
Dąbrowska Ewelina – nauczyciel mianowany
Dąbrowska Marzanna – nauczyciel dyplomowany
Dąbrowska Sylwia – nauczyciel mianowany
Dołęgiewicz Agnieszka – nauczyciel mianowany
Domańska Agnieszka – nauczyciel dyplomowany
Domański Krzysztof – nauczyciel dyplomowany
Dywal Małgorzata – nauczyciel dyplomowany
Kaźmierczak Alicja – nauczyciel mianowany
Kowalczyk Anna – nauczyciel dyplomowany
Lasecka Marta – nauczyciel dyplomowany
Laszkowska Jolanta – nauczyciel kontraktowy
Linowska Magdalena – nauczyciel dyplomowany
Lisek Agnieszka – nauczyciel dyplomowany
Maliszewska Lilla – nauczyciel dyplomowany
Maraszek – Paciuszkiewicz Agnieszka – nauczyciel dyplomowany
Melibruda Aleksandra – nauczyciel mianowany
Miller Elżbieta – nauczyciel mianowany
Motyka Ewelina – nauczyciel dyplomowany
Muszyński Mariusz – nauczyciel dyplomowany
Mróz Józef – nauczyciel dyplomowany
Mróz Katarzyna – nauczyciel dyplomowany
Przymyłska Aneta – nauczyciel dyplomowany
Rosińska Monika – nauczyciel dyplomowany
Rudowska Elwira – nauczyciel dyplomowany
Rutkowski Michał – nauczyciel dyplomowany
Rybiński Łukasz – nauczyciel dyplomowany
Rzeszotarska Anna – nauczyciel mianowany
Smekla Monika – nauczyciel początkujący
Staniszewska Małgorzata – nauczyciel mianowany
Stasiak Marek – nauczyciel mianowany
Stegnerska Małgorzata – nauczyciel kontraktowy
Szablewska Agata – nauczyciel dyplomowany
Sztybur Iwona – nauczyciel dyplomowany
Trawiński Robert – nauczyciel mianowany
Wasilka Monika – nauczyciel początkujący
Wiśniewska Dorota – nauczyciel dyplomowany
Wiśniewska Jolanta – nauczyciel dyplomowany
Woźniakowska Marta – nauczyciel dyplomowany
Zaleska Marta – nauczyciel dyplomowany