Filtrujemy dla Bałtyku

„Filtrujemy dla Bałtyku”

W tym roku nasza szkoła przystąpiła do ogólnopolskiego projektu „Filtrujemy dla Bałtyku”, w ramach którego nauczyciele przeprowadzili zajęcia mające na celu edukację dzieci oraz ograniczenie używania tworzyw sztucznych, które szczególnie są niebezpieczne dla zwierząt wodnych. Różnorodne materiały (karty pracy, filmy, kolorowanki, krzyżówki) dostosowane do wieku odbiorców miały na celu pokazać, że plastik jest wszechobecny. Projekt postanowiliśmy kontynuować w naszej szkole realizując następujące zadania:
● Wykonanie infografiki na korytarzu pt. ”Nasz Bałtyk”
● Przeprowadzenie lekcji otwartej „Bursztyn- słoneczny kamień. Złoto Bałtyku”
● Przeprowadzenie lekcji pt. ”Zagrożenia Bałtyku. Jak mieszkając w Sierpcu możemy chronić Bałtyk?”
Na zajęciach dla uczniów starszych omówiliśmy cechy położenia Morza Bałtyckiego, linii brzegowej oraz czynników przyrodniczych i pozaprzyrodniczych mających wpływ na zanieczyszczenie Morza Bałtyckiego. Za pomocą doświadczenia pokazaliśmy uczniom, w jaki sposób nawozy z pól uprawnych dostają się do wód morskich. Przygotowane uczniów prace plastyczne poświęcone były różnorodnym czynnikom, które zubażają nasze morze i są niebezpieczne (stare sieci rybackie, wraki spoczywające na dnie, wycieki paliw z kontenerowców, śmieci trafiające do wody), ale także zwierzętom (dorszom, śledziom, fokom). Na zajęciach przeprowadziliśmy zagadki, quizy o Bałtyku. Dziękujemy za zaangażowanie i udział we wszystkich etapach projektu.