Dyrekcja

Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego

mgr Leonora Brudnicka

Wicedyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego

mgr Marzanna Dąbrowska