Internat

Internat

Internat Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Sierpcu jest placówką koedukacyjną dla dzieci i młodzieży w wieku od 7 do 24 lat.

Wychowankami internatu opiekuje się wysoko wykwalifikowana kadra w zakresie oligofrenopedagogiki, resocjalizacji, rewalidacji, pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej. Wychowankowie objęci są także opieką psychologiczną oraz medyczną.

Rok rocznie w Internacie funkcjonują cztery grupy wychowawcze, zróżnicowane wiekowo, poziomami edukacyjnymi, stopniem upośledzenia umysłowego, zaburzeniami i schorzeniami:

 • Grupa I to grupa mieszana (dziewcząt i chłopców)
 • Grupa II to grupa żeńska
 • Grupa III to grupa męska

Podopieczni mieszkają w 3 – 5 osobowych pokojach o dobrym standardzie wyposażenia. Dzieci mają zapewnione wyżywienie i opiekę przez całą dobę. Internet daje swoim podopiecznym możliwość wszechstronnego rozwoju społecznego i osobowościowego. Uczy samodzielności, higieny, zasad bezpieczeństwa, systematyczności w nauce, kształci umiejętność poprawnej organizacji czasu wolnego.

Każda grupa wychowawcza posiada swoją świetlicę, w której jest telewizor, radiomagnetofon z odtwarzaczem CD i różnorodne gry stolikowe. Wychowankowie w czasie wolnym mają możliwość korzystania z pracowni internetowej pod czujnym okiem opiekuna. Chętnie organizują i uczestniczą w dyskotekach, do prowadzenia, których posiadamy profesjonalny sprzęt. Chłopcy z kolei często organizują turnieje tenisa stołowego. Ponadto do dyspozycji młodzieży jest pracownia gospodarstwa domowego z nowoczesnym sprzętem AGD.

Dzienny plan pracy w internacie przedstawia się w następujący sposób:

6.00 – 8.00Zajęcia poranne: pobudka, gimnastyka, czynności higieniczno – porządkowe, śniadanie, przygotowanie do szkoły
8.00 – 12.30Pobyt wychowanków w szkole
12.30 – 13.00Obiad
13.00 – 14.00Relaks po obiedzie
14.00 – 16.00Zajęcia świetlicowe
16.00 – 18.00Odrabianie lekcji
18.00 – 18.30Kolacja
18.30 -19.30Zajęcia wieczorne
19.30 – 21.00Czynności sanitarno – porządkowe
21.00 – 22.00Cisza wieczorna

Podczas zajęć internackich, dostosowanych do możliwości i potrzeb wychowanków, dzieci rozwijają zdolności manualne, własne zainteresowania, uczą się poszanowania pracy, rozbudzane jest w nich poczucie estetyki i kultury osobistej. Wychowawcy pomagają uczniom w nauce, organizują im zajęcia rekreacyjno – sportowe, zajęcia plastyczno – techniczne, zajęcia kulinarne. Ponadto kładą nacisk na:

 • kultywowanie tradycji poprzez odwiedzanie grobów i miejsc pamięci narodowej z okazji Święta Zmarłych czy Odzyskania Niepodległości;
 • organizowanie wieczerzy Wigilijnej zapewniającej integrację wszystkich wychowanków przy wspólnym wigilijnym stole, opłatek, potrawy wigilijne;
 • rozwój fizyczny: wyjścia na basen i pełnowymiarową halę gimnastyczną do Liceum Ogólnokształcącego w Sierpcu, a w sezonie jesiennym i letnim na Orlik do ZS nr 2;
 • wyjścia na boisko szkolne, gdzie organizowane są mecze piłki nożnej a zimą zawody w lepieniu bałwana i zabawy na śniegu;
 • udział wychowanków w konkursach plastycznych organizowanych przez Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu np. bombka choinkowa;
 • udział w przedstawieniach podopiecznych ogniska wychowawczego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sierpcu;
 • wyjścia na wystawy okolicznościowe do Centrum Kultury i Sztuki, np. Auschwitz – Birkenau;
 • wyjścia na koncerty (Mikołajkowe, Noworoczne, z okazji Dnia Kobiet i inne) do Szkoły Muzycznej im. Marcina Kamińskiego w Sierpcu oraz do Centrum Kultury i Sztuki;
 • wycieczki tematyczne;
 • wyjścia do ogrodów jordanowskich;
 • dokonywanie zakupów w sklepach samoobsługowych.

Na terenie Internatu SOSW działa Samorząd Internacki, dzięki któremu dzieci uczą się samorządności i samodzielności pełniąc określone funkcje w grupach. W ramach działalności Samorządu organizowane są różnorakie konkursy i pogadanki związane m.in. z realizacją zadań i celów programów wychowawczego i profilaktycznego Ośrodka, turnieje, dyskoteki.

Wychowankowie przebywający w Internacie SOSW uczą się prawidłowych relacji interpersonalnych, zachowań społecznie akceptowanych, współdziałania i współpracy w grupie społecznej, wzajemnego szacunku, dokonywania właściwych wyborów, radzenia sobie w codziennych, życiowych sytuacjach. Poza tym wspólne życie w grupie integruje społeczność internacką i uczy życiowej zaradności. Pobyt w internacie kształtuje umiejętność aktywnego wypoczynku, promuje zdrowy tryb życia oraz zapewnia atrakcyjne spędzanie wolnego czasu.