Odbiór sali gimnastycznej

8.12.2023r.  w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Sierpcu odbył się odbiór sali gimnastycznej. W uroczystości wzięli udział Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik, Starosta Sierpecki Andrzej Cześnik, Wicestarosta Sierpecki Sławomir Olejniczak, Przewodniczący Rady Powiatu Przemysław Burzyński, Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Małgorzata Korpolińska, Radni Rady Powiatu Marek Chyliński, Ewa Nowakowska, Jarosław Ocicki, Paweł Pakieła, Kamil Różański, Wojciech Rychter, Mariusz Turalski, Radny Miasta Sierpca Piotr Rzeszotarski, Naczelnik Wydziału Oświaty i Zdrowia Bogusława Lewandowska oraz Dariusz Rzeszotarski, Włodzimierz Niepytalski, Jarosław Wiśniewski, którzy nadzorowali wykonywanie robót. Poświęcenia sali dokonał ks. dr hab. Sławomir Zalewski.

Zadanie pod nazwą Rozbudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Sierpcu dofinansowano z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego w kwocie 1.394.696,46 zł. Całkowity koszt zadania 2.490.347,45 zł brutto.

Dziękujemy Panu Marszałkowi za wsparcie.

Źródło zdjęć: Starostwo Powiatowe w Sierpcu.