Projekty edukacyjne realizowane w Oddziałach Przedszkolnych Odkrywcy i Smerfy

Przedszkolaki z grup Odkrywcy i Smerfy realizowały w roku szkolnym 2023/2024 innowację pedagogiczną „Co potrafią moje dłonie?”. Celami głównymi innowacji było usprawnianie motoryki małej, czyli precyzyjnych ruchów rąk, dłoni i palców, usprawnianie motorki dużej, kontroli posturalnej i koordynacji, rozbudzanie ciekawości poznawania własnego ciała, a zwłaszcza rąk i ich możliwości oraz uwrażliwienie na potrzebę systematycznej aktywności ruchowej. Przedszkolaki z grupy Odkrywcy realizowały również dwa ogólnopolskie projekty edukacyjne: „Kreatywna Matematyka” oraz III edycję projektu „Z darami natury świat nie jest ponury”. Głównym celem Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego „Kreatywna Matematyka” było innowacyjne i pomysłowe podejście do edukacji matematycznej poprzez wielozmysłowe poznawanie świata liczb, figur geometrycznych, działań oraz zagadnień matematycznych. W ramach Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego „Z darami natury świat nie jest ponury!” kształtowano postawy proekologiczne, pobudzano kreatywność dzieci i nauczycieli oraz rozbudzano wrażliwość na piękno przyrody. Przedszkolaki poszerzały świadomość ekologiczną, kształtowały postawy i nawyki korzystne dla środowiska naturalnego, racjonalnie wykorzystywały zasoby przyrody. Stwarzano sytuacje do bezpośredniego obcowania z przyrodą, dostrzegania emocjonalnej wartości otoczenia przyrodniczego jako źródła satysfakcji estetycznej, przejawiania w stosunku do zwierząt życzliwości i troski. 🍀🌳📐📏🖐️🔢