Witamy na naszej stronie

Placówka prowadzi:

 • zajęcia dydaktyczno-wychowawcze prowadzone przez nauczycieli oligofrenopedagogów
 • zajęcia terapii logopedycznej
 • indywidualne zajęcia rehabilitacyjne (w domu, w szkole, na basenie)
 • zajęcia gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej
 • zajęcia rewalidacji indywidualnej dla uczniów ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi
 • zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim
 • zajęcia świetlicy szkolnej
 • kółka zainteresowań (językowe, muzyczne)
 • systematyczne zajęcia na krytej pływalni
 • udział uczniów w imprezach środowiskowych
 • udział uczniów w konkursach plastycznych i zawodach sportowych o zasięgu regionalym i ogólnokrajowym

Szkoła dysponuje nowoczesną pracownią informatyczną, pracownią gospodarstwa domowego, pracownią do prac technicznych, nowoczesną pracownią terapii polisensorycznej i sensorycznej, gabinetem psychologiczno-pedagogicznym, gabinetem lekarskim. Placówk posiada teren rekreacyjno-sportowy oraz zapewnia całodzienne wyżywienie i całodobową opiekę w internacie ośrodka.

Szkoła posiada własnego busa, którym dowozi uczniów do szkoły.


 

Z życia szkoły


Dnia 26 maja w Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu odbyła się konferencja podsumowująca zorganizowana przez Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Sierpcu w ramach projektu “Pilotażowego wdrożenia modelu Specjalistycznych ...


W Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu odbyło się uroczyste rozstrzygnięcie konkursu plastycznego "Pies w moich oczach", który został zorganizowany przez Panią Anetę Kaczyńską - Szkolenie Psów - DiKa Sierpc i Pana Mariusza Turalskiego - koordynatora projektu ...


...


...


Wychowankowie naszego Ośrodka uczestniczyli w Dniu Otwartym w Powiatowej Komendzie Policji w Sierpcu. Mieliśmy okazję zapoznać się z pracą policjanta, obejrzeliśmy radiowozy ...


W ramach programu „Kulturalna szkoła na Mazowszu” uczniowie Szkoły Przysposabiającej do Pracy uczestniczyli w wycieczce do Skansenu-Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu. Wycieczka po tym obiekcie była niesamowitą podróżą w czasie przenoszącą nas ...


Uczniowie: Dariusz Lewandowski, Alan Grabowski i Michał Ośko reprezentowali naszą szkołę podczas uroczystości rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja organizowanych przez Starostwo Powiatowe. Obchody rocznicowe rozpoczęły się 3 maja o godzinie 12.00 mszą ...


"Nasza Ziemia Nasze Zdrowie" pod takim hasłem obchodziliśmy w naszej szkole tegoroczny Dzień Ziemi połączony z Dniem Zdrowia. Apel miał na celu przybliżenie tematyki zdrowotnej oraz kształtowanie zachowań prozdrowotnych. Zapoznaliśmy uczniów ze strukturą piramidy zdrowego ...


Nasza szkoła otrzymała dofinansowanie na realizację Priorytetu 3 Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa: Zakup nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego ...


...


Wczoraj w Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu odbył się Jubileuszowy X Koncert Charytatywny, zorganizowany dla naszej Amelci. Podczas koncertu przedszkolaki z grupy "Odkrywcy" w imieniu wychowanków ...


Krawiec to rzemieślnik, który zajmuje się głównie szyciem ubrań. Kolejnym przystankiem w „Wędrówce po świecie zawodów” był Zakład Przemysłu Odzieżowego w Sierpcu - Marjoss. O pracy opowiadał ...


2 kwietnia na całym świecie obchodzony jest Dzień Świadomości Autyzmu. Celem tegoż święta jest podnoszenie społecznej świadomości na temat tego zaburzenia ...


31 marca 2023 r. w Szkole Podstawowej nr 2 w Sierpcu odbył się Jubileuszowy Festiwal Pieśni i Piosenki Patriotycznej „Tobie wyśpiewam Ojczyzno”. Uczestnikami byli uczniowie ...


Nie ma nic lepszego niż przekonać się na własne oczy, że po zimnym i ciemnym okresie zawsze możemy liczyć na ponowne zobaczenie piękna i światła. Na tym właśnie między innymi polega wiosna, ...


21 marca większości z nas ten dzień kojarzy się z pierwszym dniem wiosny, jest to także dzień zwrócenia szczególnej uwagi na potrzeby osób z zespołem Downa. ...


Młodzież Liceum Ogólnokształcącego w Sierpcu to młodzi ludzie o wielkich sercach, ponadprzeciętnej empatii i inteligencji emocjonalnej. Dnia 20 marca br. zaprezentowali ...


Dziękujemy za udział w szkolnym konkursie fotograficznym pt. "Zimowe szaleństwa" ...


Karnawał to miła tradycja przepełniona muzyką i zabawą. W zorganizowanym w naszej szkole balu karnawałowym dzieci i młodzież wcieliły się w różne postacie bajkowe. Przebierańcy świetnie ...


Uczniowie szkoły branżowej podczas lekcji „Ekonomia młodego przedsiębiorcy w praktyce” mieli możliwość praktycznego i samodzielnego poznania elementów ekonomii, poprzez opracowanie ...


Michał Chiżyński zajął I miejsce w XIII edycji konkursu plastycznego „Jestem bezpieczny” pod hasłem „Oświetlenie ma znaczenie” zorganizowanego przez Zespół Szkół ...


Dyrektorzy sierpeckich szkół: Liceum Ogólnokształcącego im. mjra Henryka Sucharskiego, Zespołu Szkół nr 1, Zespołu Szkół nr 2, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego złożyli kwiaty i zapalili znicz ...


Dnia 18 stycznia 2023 roku Koło Krajoznawczo - Turystyczne zorganizowało zimowe wyjście na teren rekreacyjny w miejscowości Studzieniec - Paintball Sierpc . Uczniowie uczyli się orientacji w terenie ...


Kiedy rozmawiamy o zawodach nie każdy wie, że wokół nas istnieją zawody rzemieślnicze, a wykonują je osoby, które we własnym imieniu i na własny rachunek, z udziałem pracy własnej tworzą ...


W styczniu wychowankowie Internatu uczestniczyli w spotkaniu z policjantem. Dzielnicowy. mł. asp. Michał Beksa przypomniał podstawowe zasady bezpiecznego korzystania z Internetu. Opowiedział o zagrożeniach czyhających w sieci oraz o tym, jak się przed nimi bronić ...


W grudniu nasza szkoła nawiązała współpracę z Sierpeckim Uniwersytetem Trzeciego Wieku. Owocem tej współpracy są comiesięczne warsztaty plastyczne z uczestnikami Sierpeckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku pod kierunkiem p. Agnieszki Janiszewskiej ...


Los bezdomnych zwierząt nie jest obojętny wychowankom naszego Ośrodka. W listopadzie przeprowadziliśmy zbiórkę karmy dla podopiecznych ze Schroniska dla zwierząt w Płocku przy ulicy Parowej 20. Celem akcji była poprawa standardu pobytu zwierząt w schronisku ...


Korzystamy z możliwości jakie daje ta pora roku, dlatego nasi uczniowie wybrali się na lodowisko i spróbowali swoich sił w jeździe na łyżwach ...


20 grudnia w ramach projektu „Nasz Bałtyk” obchodziliśmy Dzień Ryby. Lekcje poświęcone tym wodnym stworzeniom były okazją do poznania gatunków ryb żyjących w Bałtyku oraz ich przystosowań do życia w wodzie ...


W codzienności ludzkiego życia rodzi się Bóg ...

Mikołajki obchodzone 6 grudnia to święto na cześć świętego Mikołaja biskupa Miry. To przedsmak nadchodzących świąt Bożego Narodzenia. Tego dnia obdarowujemy wszystkie bliskie ...


Nasi wychowankowie wraz z wychowawcami spotkali się z Mikołajem w Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu. Na koniec wieczoru spędziliśmy miłe chwile w McDonaldzie.


Dziś Mikołajki, dzień niespodzianek, prezentów, radości. Nasi uczniowie, przy pomocy rodziców i nauczycieli włączyli się w akcję prowadzoną przez Panią Julitę Lemanowicz Święty Mikołaj dla seniora. Przygotowaliśmy 10 niepowtarzalnych paczek dla mieszkańców ...


3 grudnia obchodzimy Międzynarodowy Dzień Osób z Niepełnosprawnościami, który został ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 1992 roku. Celem obchodów jest przybliżenie społeczeństwu ...


Dzieci z grupy przedszkolnej "Artyści" i "Smerfy" zrealizowały dwa kolejne zadania w ramach Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego "Gramy zmysłami". Pierwsze zadanie to ścieżka sensoryczna wykonana z darów jesieni zbieranych podczas codziennych spacerów ...


"Święty Andrzej Ci ukaże, co Ci los przyniesie w darze" ...


21 listopada obchodziliśmy Światowy Dzień Życzliwości i Pozdrowień. Uczniowie naszej szkoły przekazywali sobie w tym dniu miłe pozdrowienia. Celem naszych działań było promowanie postawy uprzejmości i życzliwości w kontaktach z innymi. Był to dzień ...


16 listopada obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Tolerancji. W naszej szkole dzień ten stał się okazją do refleksji nad własną postawą w odniesieniu do innych osób – kolegów, koleżanek. Mamy nadzieję, że wszystkie działania, które w tym dniu towarzyszyły uczniom ...


15 listopada uczniowie naszej szkoły wzięli udział w uroczystym apelu z okazji 104 rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości. Wszyscy uczniowie dali wyraz pamięci o tych wszystkich, dzięki którym żyjemy dzisiaj w wolnej Polsce biorąc udział w apelu. Obejrzeli krótką historię ...


11 listopada 2022 roku odbyły się w Sierpcu coroczne obchody Narodowego Święta Niepodległości, w którym uczestniczyli przedstawiciele naszej szkoły. Uroczystość rozpoczęła się od odegrania przez Miejską Orkiestrę Dętą hymnu narodowego przed pomnikiem ....


Nasza szkoła wzięła udział w kolejnej edycji akcji Ministerstwa Edukacji i Nauki "Szkoła do hymnu". 10 listopada o symbolicznej godzinie 11.11 uczciliśmy 104 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości.
#SzkołaDoHymnu ...


W celu podniesienia poziomu bazy dydaktycznej placówki oraz zapewnienia jak najlepszych warunków dla wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży, nasza szkoła wzięła udział w konkursie organizowanym przez firmę Empis i Fundację For Kids. Dzięki olbrzymiemu zaangażowaniu całej ...


W ramach projektu „Wędrówka po świecie zawodów” uczniowie Szkoły Przysposabiającej do Pracy uczestniczyli w wycieczce do ogrodu pani Ireny Kratkowskiej, emerytowanej nauczycielki i prawdziwej pasjonatki ogrodnictwa. Właścicielka gospodarstwa oprowadziła uczniów po szklarni ...


W tym roku szkolnym klasy: I-IIIż SzP oraz II-III "B” PP przestąpiły do Międzynarodowego Projektu Edukacyjnego "Poczuj, dotknij, zobacz". Celem projektu jest: ...


W październiku w naszej szkole odbył się uroczysty apel z okazji Dnia Papieskiego pod hasłem „Blask Prawdy”. Jak przystało na tegoroczne hasło - treści poświęcone refleksji dotyczyły poszukiwania ewangelicznej prawdy w codziennych relacjach, naszego zaufania ...


18 października uczniowie naszej szkoły włączyli się w coroczną inicjatywę modlitewną „Milion dzieci modli się na Różańcu”, zorganizowaną przez Międzynarodowe Papieskie Stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie (ACN International). Tegoroczna kampania ...


Dnia 13.10.2022 r. w CKiSz odbył się XI Powiatowy Dzień Edukacji Narodowej. Gospodarzami tegorocznej uroczystości byli Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Sierpcu, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Sierpcu i Centrum Kształcenia Zawodowego w Sierpcu ...


Dzień Edukacji Narodowej to święto wszystkich osób związanych z oświatą. Nasi uczniowie z pomocą nauczycieli przygotowali niespodziankę dla pracowników Ośrodka. Dzień był przepełniony radością. W naszej szkolnej rodzinie drzemie ogromna siła ...


Fotorelacja ...


29 września w naszej szkole obchodziliśmy Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania. Święto to zostało ogłoszone w 2001 roku z inicjatywy Polskiej Izby Książki. Data związana jest z urodzinami Janiny Porazińskiej, autorki książek dla dzieci i młodzieży. Z czytaniem wierszy, baśni i opowiadań zmagali się nauczyciele oraz uczniowie ...


Raz w roku wszystkie przedszkolaki obchodzą swoje święto - DZIEŃ PRZEDSZKOLAKA. Dzieci z grupy "Odkrywcy" również świętowały. Jak na odkrywców przystało nasi milusińscy zabawili się w detektywów. Dzień był pełen wrażeń i niespodzianek ...


Dnia 20 września odbyło się, jak co roku spotkanie z policjantem. Pogadankę na temat: „Bezpieczna droga do szkoły” przeprowadzili dzielnicowy mł. asp. Michał Beksa z Komendy Powiatowej Policji w Sierpcu.
Celem spotkania było przypomnienie zasad bezpieczeństwa w szkole i poza nią ...


Przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego w asyście pocztu sztandarowego brali udział w obchodach 83 rocznicy agresji ZSRR na Polskę. Uroczystość rozpoczęła się od mszy świętej w kościele św. Wita, Modesta i Krescencji. Po mszy św. udaliśmy się ...


"Wszystkie śmieci są nasze!" to tegoroczne haslo akcji sprzątanie świata. 15 września wychowankowie naszego Ośrodka wzięli udział w tym wydarzeniu. Celem było rozbudzenie świadomości ekologicznej uczniów i odpowiedzialności za środowisko naturalne ...


Fotorelacja ...


Fotorelacja ...Pomysł i realizacja KMP
Copyright © 2012. All Rights Reserved