Witamy na naszej stronie

Placówka prowadzi:

 • zajęcia dydaktyczno-wychowawcze prowadzone przez nauczycieli oligofrenopedagogów
 • zajęcia terapii logopedycznej
 • indywidualne zajęcia rehabilitacyjne (w domu, w szkole, na basenie)
 • zajęcia gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej
 • zajęcia rewalidacji indywidualnej dla uczniów ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi
 • zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim
 • zajęcia świetlicy szkolnej
 • kółka zainteresowań (językowe, muzyczne)
 • systematyczne zajęcia na krytej pływalni
 • udział uczniów w imprezach środowiskowych
 • udział uczniów w konkursach plastycznych i zawodach sportowych o zasięgu regionalym i ogólnokrajowym

Szkoła dysponuje nowoczesną pracownią informatyczną, pracownią gospodarstwa domowego, pracownią do prac technicznych, nowoczesną pracownią terapii polisensorycznej i sensorycznej, gabinetem psychologiczno-pedagogicznym, gabinetem lekarskim. Placówk posiada teren rekreacyjno-sportowy oraz zapewnia całodzienne wyżywienie i całodobową opiekę w internacie ośrodka.

Szkoła posiada własnego busa, którym dowozi uczniów do szkoły.


 

Z życia szkoły

KLAUZULA DLA KLIENTÓW SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO – WYCHOWAWCZEGO W SIERPCU

Zgodnie z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)
informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego, 09 – 200 Sierpc, ul. Armii Krajowej 1, tel. 24 275 21 06, email: osw.sierpc@wp.pl
2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Piotrem Szynkowskim za pośrednictwem tel. nr 724 536 350 lub pisemnie na adres siedziby administratora.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań ustawowych przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Sierpcu określonych przepisami prawa. Podstawa przetwarzania Pani/Pana danych wynika w szczególności z Ustawy – Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. 2017 poz. 59 oraz Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. 2017 poz. 2198) oraz aktów wykonawczych do w/w ustawy w celu realizacji statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych w placówce.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być upoważnione podmioty na podstawie przepisów prawa.
5. Pani/Pana dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu, do którego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami o przepisach z dziedziny archiwizacji.
6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie nie uzyskania celu zgłoszenia się do Ośrodka. O szczegółach podstawy gromadzenia danych osobowych i ewentualnym obowiązku lub dobrowolności ich podania oraz potencjalnych konsekwencjach niepodania danych, informowani będziecie Państwo przez Administratora danych osobowych w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Sierpcu.

Dyrektor
Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego
w Sierpcu


Pielgrzymka do Rostkowa

15 września 2018 troje uczniów naszego Ośrodka uczestniczyło w 36 ogólnopolskiej pielgrzymce dzieci i młodzieży do Rostkowa, miejsca narodzin Stanisława Kostki pod hasłem "Kostka znaczy więcej". Chcemy, aby młodzi Polacy, przyszłość naszego narodu, uczyli się od Świętego Stanisława wybierać najlepszą drogę postępowania, aby umieli od siebie wymagać.

Wycieczki

Ostatni tydzień przed zakończeniem roku szkolnego nasi uczniowie i przedszkolaczki spędzili bardzo przyjemnie.:)
Dzieci miały okazję odwiedzić drukarnię Alfa-Druk, a także spędziliśmy czas w McDonald's oraz Sali Zabaw "Świat Kacperka". Dla nas wszystkich był to wyjątkowy i przyjemny tydzień, ponieważ byliśmy RAZEM przed dwumiesięczną, wakacyjną przerwą.:)


Konkurs SUPER KOLEGA – SUPER KOLEŻANKA

W roku szkolnym 2017/2018 prowadzony był konkurs SUPER KOLEGA – SUPER KOLEŻANKA, w którym obowiązywały następujące kryteria:
• wysoki poziom kultury osobistej,
• aktywność społeczna,
• pozytywny stosunek do pracowników szkoły i innych uczniów,
• stosunek do obowiązków ucznia,
• podejmowanie działań na rzecz szkoły i innych uczniów,
• umiejętność rozwiązywania sytuacji trudnych bez agresji i emocji.
Ze wszystkich klas i grup uczniowskich do konkursu SUPER KOLEGA – SUPER KOLEŻANKA nominowanych było 20 dzieci i młodzieży, spośród których wybrano 8osób – wyróżnionych dyplomami i upominkami. Serdecznie gratulujemy!!!

„Bezpiecznie na wsi”

W związku z tym, iż wielu naszych uczniów mieszka na wsi i wykonuje prace w gospodarstwach rolnych postanowiliśmy zorganizować szkolenie na temat bezpieczeństwa podczas prac polowych i w gospodarstwie rolnym. Okres wakacji to okres wytężonej pracy na wsi. Wierzymy, że przeprowadzone szkolenie podniesie świadomość uczniów w zakresie zagrożeń wynikających z niewłaściwego przestrzegania zasad pracy w gospodarstwach rolnych. Dzięki przychylności oddziału terenowego KRUS w Sierpcu dnia 11.06.2018r. w naszej szkole mogło odbyć się wspomniane szkolenie pod hasłem „Bezpiecznie na wsi”. Przedstawiciel sierpeckiego oddziału KRUS zaprezentował najważniejsze zagrożenia związane z prowadzeniem gospodarstwa rolnego oraz szereg pozytywnych zachowań związanych z pracą i zabawą dzieci na terenie gospodarstwa rolnego. Uczniowie otrzymali upominki, pamiątkowe książeczki oraz koszulki odblaskowe.

„Kaczka Cudaczka”

7 czerwca 2018r. dzieci i młodzież internatu mogła uczestniczyć w przedstawieniu teatralnym zorganizowanym przez Środowiskowe Ognisko Wychowawcze. Grupa teatralna przyjechała z Krakowa i wystawiła sztukę pt.: „Kaczka Cudaczka”. Przedstawienie zostało ciepło przyjęte przez dzieci.

Stop uzależnieniom

Dzień bez papierosa, który obchodzony jest 31 maja, stał się pretekstem do zorganizowania w naszej szkole apelu o tematyce profilaktycznej „Stop uzależnieniom”. Oglądając filmy edukacyjne oraz wykonując różne zadania mogliśmy się dowiedzieć, jaka droga prowadzi do uzależnienia, jakie są konsekwencje picia alkoholu, dlaczego warto przestać palić oraz jaki wpływ na zdrowie mają dopalacze. Wszyscy zostaliśmy nagrodzeni dyplomami za udział w konkursie plastycznym „Palenie szkodzi zdrowiu”.

Wyniki Konkursu Plastycznego
JESTEŚMY SOBIE POTRZEBNI

KATEGORIA – SZKOŁY PODSTAWOWE

I. Eryk Ruda - Specjalny Ośrodek Szkolno–Wychowawczy w Sierpcu
II. Natalia Stryjewska - Specjalny Ośrodek Szkolno–Wychowawczy w Mławie
III. Krzysztof Święconek - Specjalny Ośrodek Szkolno–Wychowawczy w Mławie

KATEGORIA – GIMNAZJA

I. Agnieszka Komorowska - Specjalny Ośrodek Szkolno–Wychowawczy w Gostyninie
II Angelika Łopata - Gimnazjum Specjalne w Mocarzewie
III. Sebastian Madejski - Specjalny Ośrodek Szkolno–Wychowawczy w Sierpcu

KATEGORIA – SZKŁOŁY PONADAGIMNAZJALNE

I. Paulina Adamkiewicz - Specjalny Ośrodek Szkolno–Wychowawczy w Mławie
II. Sebastian Dardziński - Specjalny Ośrodek Szkolno–Wychowawczy w Sierpcu
III. Paulina Górska - Szkoła Przysposabiająca do Pracy w Mocarzewie

WYRÓŻNIENIE SZCZEGÓLNE

Artur Górecki - Szkoła Przysposabiająca do Pracy w Mocarzewie

Jury:
p. Marzanna Dąbrowska
p. Katarzyna Mróz
p. Marta Woźniakowska
p. Elwira Rudowska

Zdrowie na wesoło

Uczniowie naszej szkoły na wesoło uczcili Światowy Dzień Zdrowia. Tegoroczne hasło brzmiało „Droga do zdrowia”. Podczas wydarzenia uczniowie dowiedzieli się jak ważne jest dbanie o własne zdrowie, co grozi, gdy nie przestrzega się podstawowych norm żywieniowych. Uświadomili sobie jak ważny jest ruch, który jest doskonałą formą spędzania wolnego czasu, a także poprawienia dobrego samopoczucia. Uczniowie wspólnie układali piramidę żywienia, tworzyli zbiory tematyczne, poznawali korzystne działanie warzyw i owoców. Mogli także popisać się swoją wiedzą na temat zdrowia, znajomości zdrowych produktów, a także dbania o higienę każdego dnia. Każdy uczestnik mógł wziąć udział w konkurencjach i grach zręcznościowych. Ważne informacje jak dbać o zdrowie i je pielęgnować przekazała wszystkim szkolna pielęgniarka. W wydarzeniu nie zabrakło również czasu na ćwiczenia przy muzyce. Wszystkim naszym uczniom życzymy wiele zdrowia!

Koncert charytatywny „Najmłodsi z pomocą dla Piotrusia”

25 kwietnia uczniowie naszej szkoły: Karolina Wiśniewska, Oliwia Morawska i Michał Dondalski wzięli udział w koncercie charytatywnym pod hasłem: „Najmłodsi z pomocą dla Piotrusia” i zaprezentowali swoje umiejętności wokalne na scenie Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu, dokładając w ten sposób swoją małą cegiełkę w pomoc dla Piotrusia, a Samorząd Uczniowski przeprowadził zbiórkę pieniążków, które zostały przekazane przez występujących uczniów podczas koncertu.

Konkurs "Klasowa Wielkanocna pisanka"

Wraz ze zbliżającymi się Świętami Wielkanocnymi Samorząd Uczniowski ogłosił konkurs na „Klasową wielkanocną pisankę”. Do 21 marca można było składać prace konkursowe, a następnie oglądać je na tablicy na I piętrze szkoły. Wszystkie prace okazały się niepowtarzalne i wyjątkowe. Jury wyłoniło zwycięzców:
I miejsce – klasa I-III ż
II miejsce – klasa V-VII podstawowa
III miejsce – klasa II PP
Wyróżnienia otrzymali: grupa przedszkolna A, grupa przedszkolna B, grupa rewalidacyjno-wychowawcza II, klasa VI ż, VII ż, III g ż, II-III gimnazjum.

Mazowiecki Informator dla Rodziców i Opiekunów Dziecka z Niepełnosprawnością


Konkurs plastyczny

Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Sierpcu już po raz trzeci zorganizowało międzypowiatowy konkurs plastyczny na najpiękniejszą kartkę bożonarodzeniową, w którym wzięły udział również nasze przedszkolaki. Nasze maluchy powiększyły listę laureatów o dwa wyróżnienia. Serdecznie gratulujemy!

Spotkanie z Mikołajem

Wizyta świętego Mikołaja w Naszej szkole, to jeden z najbardziej oczekiwanych przez dzieci dni w roku. Mimo natłoku obowiązków przed Świętami, 21 grudnia z workiem pełnym prezentów przyjechał do naszego Ośrodka oczekiwany gość. Święty Mikołaj osobiście wręczał każdemu uczniowi duże paczki, a w nich – dla każdego coś dobrego!

Wigilie klasowe

Boże Narodzenie to w tradycji chrześcijańskiej Święto upamiętniające narodziny Jezusa Chrystusa, które rozpoczyna się 25 grudnia. W tym okresie w mieszkaniach królują pięknie przystrojone choinki. Coraz częściej ludzie ozdabiają balkony i okna elektrycznymi światełkami. Święta Bożego Narodzenia poprzedza Wigilia. W Naszej szkolnej rodzinie również obchodzimy tą uroczystość, której towarzyszy wspólne klasowe kolędowanie, łamanie się opłatkiem i składanie życzeń.


Wystawa

„Nie istnieje nic takiego, czego by sztuka nie mogła wyrazić.” Oscar Wilde

Dnia 25 października w Czytelni Powiatowej Biblioteki Publicznej w Sierpcu uroczyście otworzyliśmy wystawę prac naszych uczniów pt. "Pasja tworzenia". Dzieci zaprezentowały krótki montaż słowno-muzyczny, który skupił uwagę wszystkich przybyłych gości na twórczym i emocjonalnym aspekcie wystawy. Celem wystawy było zaprezentowanie prac przedstawionych różnorodnymi technikami plastycznymi. Organizacja ekspozycji pozwoliła zachęcić młodzież do rozwijania własnej inwencji twórczej, pomysłowości i talentów, a przy okazji była ciekawą formą aktywnego i pożytecznego spędzania wolnego czasu.
Wystawa czynna: od 25.10.2017- 31.12.2017 r. Wszystkich serdecznie zapraszamy! :)

Konkurs "EKO - MODA" w Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu

17 października odbyła się trzecia edycja konkursu "EKO - MODA" zorganizowana przez Urząd Miejski w Sierpcu. Naszą szkołę reprezentowały: Ela Piórkowska, Justyna Piórkowska i Dominika Sieradzka. Suknie, które pokazały uczennice były nie tylko praktyczne ale i oryginalne. Wykonano je z materiałów, które możemy nazwać "ekologicznymi". Kreacja w stylu hiszpańskim, którą zaprezentowała Ela Piórkowska zajęła III miejsce.

Spotkanie z Funkcjonariuszem Policji

Dnia 20 września w naszej szkole obyło się spotkanie z młodszym aspirantem Krzysztofem Dobrzenieckim z Komendy Powiatowej Policji w Sierpcu i przebiegało pod hasłem "Bezpieczna droga do szkoły". Pan policjant zwrócił szczególną uwagę na przepisy obowiązujące pieszych - prawidłowe przechodzenie przez pasy, a także zwracanie uwagi na sygnalizację świetlną. Uczniowie zaznajomili się również z przepisami dotyczącymi bezpiecznego zachowania się na chodniku znajdującym się obok jezdni. Dodatkowo mogli się dowiedzieć, jak wyglądają czynności obronne w czasie ataku psa. Wszyscy bardzo aktywnie uczestniczyli w spotkaniu, brali udział w różnych pokazach obronnych zaprezentowanych przez Pana Policjanta. Mamy nadzieję, że wszelkie uwagi i informacje uzyskane od naszego gościa zostaną uczniom w pamięci i będą z nich korzystać.

Witajcie w przedszkolu!

Nasze przedszkole jest wesołym i kolorowym miejscem zabaw i nauki przez zabawę. Miejscem, w którym dzieci mogą czuć się bezpiecznie, gdyż panuje tu ciepła, rodzinna atmosfera. Jesteśmy otwarci na propozycje rodziców, dbając o zapewnienie wszechstronnego rozwoju naszych pociech. Poprzez współpracę z rodzicami staramy się rozwijać zainteresowania przedszkolaków oraz podkreślać ich mocne strony i wzmacniać te słabsze. Dzieci objęte są: terapią mowy, integracją sensoryczną oraz rewalidacją indywidualną. Przedszkole realizuje zadania określone w podstawie programowej wychowania przedszkolnego. Pracujemy w oparciu o program wychowania przedszkolnego „Przygoda z uśmiechem” wydawnictwa WSiP. Podstawa programowa jest realizowana w sposób przystępny dla dzieci, dostosowana do ich indywidualnych potrzeb, umiejętności i możliwości. Nauczyciele starają się nawiązać świetny kontakt z najmłodszymi, stwarzają doskonałą atmosferę do pracy i zabawy. To wszystko sprawia, że dzieci chętnie przychodzą do placówki. Łącząc zabawę z codziennymi zajęciami przygotowujemy dzieci do podjęcia w przyszłości obowiązków szkolnych.

Terapia w wodzie

Środowisko wodne stwarza niepowtarzalne warunki do prowadzenia różnych form zajęć ruchowych z dziećmi. Woda jako czynnik z którym spotykamy się w naszym codziennym życiu jest źródłem przyjemnych i łagodnych doznań sensorycznych. Szczególnie u dzieci wpływa na wszystkie sfery rozwojowe, takie jak: ruchowa, poznawcza, emocjonalna, a zwłaszcza społeczna, co w znacznej mierze wspomaga kompleksowe usprawnianie i jest znakomitym uzupełnieniem innych terapii. Zajęcia prowadzone w Naszej szkole są poprzedzone konsultacją lekarską, po której określana jest możliwość wejścia do wody z dzieckiem i najodpowiedniejsza dla niego ich forma. Wszelkie aktywności są dostosowane do możliwości i potencjału ruchowego wychowanka. Nasi podopieczni, a szczególnie dzieci z grupy przedszkolnej są najlepszym przykładem, że zajęcia te dają im dużo satysfakcji, sprawiają wiele radości, ale przede wszystkim wpływają bardzo pozytywnie na ich usprawnianie.Pomysł i realizacja KMP
Copyright © 2012. All Rights Reserved