Witamy na naszej stronie

Placówka prowadzi:

 • zajęcia dydaktyczno-wychowawcze prowadzone przez nauczycieli oligofrenopedagogów
 • zajęcia terapii logopedycznej
 • indywidualne zajęcia rehabilitacyjne (w domu, w szkole, na basenie)
 • zajęcia gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej
 • zajęcia rewalidacji indywidualnej dla uczniów ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi
 • zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim
 • zajęcia świetlicy szkolnej
 • kółka zainteresowań (językowe, muzyczne)
 • systematyczne zajęcia na krytej pływalni
 • udział uczniów w imprezach środowiskowych
 • udział uczniów w konkursach plastycznych i zawodach sportowych o zasięgu regionalym i ogólnokrajowym

Szkoła dysponuje nowoczesną pracownią informatyczną, pracownią gospodarstwa domowego, pracownią do prac technicznych, nowoczesną pracownią terapii polisensorycznej i sensorycznej, gabinetem psychologiczno-pedagogicznym, gabinetem lekarskim. Placówk posiada teren rekreacyjno-sportowy oraz zapewnia całodzienne wyżywienie i całodobową opiekę w internacie ośrodka.


Z życia szkoły


Witajcie w przedszkolu!

Nasze przedszkole jest wesołym i kolorowym miejscem zabaw i nauki przez zabawę. Miejscem, w którym dzieci mogą czuć się bezpiecznie, gdyż panuje tu ciepła, rodzinna atmosfera. Jesteśmy otwarci na propozycje rodziców, dbając o zapewnienie wszechstronnego rozwoju naszych pociech. Poprzez współpracę z rodzicami staramy się rozwijać zainteresowania przedszkolaków oraz podkreślać ich mocne strony i wzmacniać te słabsze. Dzieci objęte są: terapią mowy, integracją sensoryczną oraz rewalidacją indywidualną. Przedszkole realizuje zadania określone w podstawie programowej wychowania przedszkolnego. Pracujemy w oparciu o program wychowania przedszkolnego „Przygoda z uśmiechem” wydawnictwa WSiP. Podstawa programowa jest realizowana w sposób przystępny dla dzieci, dostosowana do ich indywidualnych potrzeb, umiejętności i możliwości. Nauczyciele starają się nawiązać świetny kontakt z najmłodszymi, stwarzają doskonałą atmosferę do pracy i zabawy. To wszystko sprawia, że dzieci chętnie przychodzą do placówki. Łącząc zabawę z codziennymi zajęciami przygotowujemy dzieci do podjęcia w przyszłości obowiązków szkolnych.

Terapia w wodzie

Środowisko wodne stwarza niepowtarzalne warunki do prowadzenia różnych form zajęć ruchowych z dziećmi. Woda jako czynnik z którym spotykamy się w naszym codziennym życiu jest źródłem przyjemnych i łagodnych doznań sensorycznych. Szczególnie u dzieci wpływa na wszystkie sfery rozwojowe, takie jak: ruchowa, poznawcza, emocjonalna, a zwłaszcza społeczna, co w znacznej mierze wspomaga kompleksowe usprawnianie i jest znakomitym uzupełnieniem innych terapii. Zajęcia prowadzone w Naszej szkole są poprzedzone konsultacją lekarską, po której określana jest możliwość wejścia do wody z dzieckiem i najodpowiedniejsza dla niego ich forma. Wszelkie aktywności są dostosowane do możliwości i potencjału ruchowego wychowanka. Nasi podopieczni, a szczególnie dzieci z grupy przedszkolnej są najlepszym przykładem, że zajęcia te dają im dużo satysfakcji, sprawiają wiele radości, ale przede wszystkim wpływają bardzo pozytywnie na ich usprawnianie.

XXVI Hufcowe Sierpeckie Kolędowanie

5 stycznia 2017 r. w sali widowiskowej CKiSZ w Sierpcu odbyło się XXVI Hufcowe Sierpeckie Kolędowanie. Organizatorem uroczystości był Hufiec ZHP Sierpc im. Janusza Korczaka oraz Krąg Przyjaciół Sierpeckiego Harcerstwa. Koncert kolęd i pastorałek w wykonaniu przedszkolaków, zuchów i harcerzy zaszczycili swoją obecnością komendant Chorągwi Mazowieckiej ZHP hm. Michał Bagiński oraz przedstawiciele lokalnego samorządu. Nie mogło również zabraknąć pomysłodawczyni festiwalu – honorowej komendantki hufca hm. Hanny Kowalskiej. Harcerki reprezentujące 18 DH „NS” działająca przy naszej szkole zaśpiewały utwór „Wigilijna pastorałka”. Na zakończenie komendant hufca hm. Sławomir Szałkucki wręczył wszystkim uczestnikom dyplomy.

XV Festiwal Kolęd i Pastorałek Polskich dla Dzieci i Młodzieży Mocarzewo 2016

13 grudnia 2016 roku już po raz piętnasty mieliśmy przyjemność uczestniczyć w festiwalu, którego głównym celem jest wspólne przezywanie radości w oczekiwaniu na Narodzenie Pana Jezusa. Wykonanie, ubiór zespołu i ogólny wyraz artystyczny został doceniony przez jury konkursu. Zespół "Promyki" zaprezentował dwie pastorałki „Spójrz na Jezusa” oraz „Wigilijna pastorałka” zajmując III miejsce. W kategorii solo wystąpiła Patrycja Karbowska, która zaśpiewała pastorałki pt. „Tobie mały Panie” i „Sianko na stół”, zajmując również III miejsce.

Konkurs Eco - Moda

Dnia 22 listopada odbył się konkurs Eco - Moda organizowany przez Gminę Miasto Sierpc. Poprzez zabawę i niezwykle kreatywne pomysły młodzież z powiatu sierpeckiego mogła lepiej zrozumieć zagadnienia związane z ochroną naszego najbliższego otoczenia, czyli środowiska. Stroje konkursowe były wykonane z materiałów ekologicznych oraz surowców wtórnych. Tegorocznym tematem przewodnim konkursu był świat bajek, filmu i popkultury. Wykorzystane przez nas materiały dostały drugie życie tworząc stroje postaci z bajki „Shrek”. Nasze dzieci z pomocą nauczycieli odtworzyły ubiór głównych bohaterów Shreka i Fiony oraz dwójki ich przyjaciół Kota w Butach i Ciastka. W kategorii szkoły gimnazjalne zajęliśmy I miejsce.

Spotkanie z Funkcjonariuszem Policji

29 września w naszej szkole odbyło się spotkanie z Funkcjonariuszem Policji. Tematem pogadanki była "Bezpieczna droga do szkoły". Podczas tego spotkania uczniowie poznali zasady ruchu drogowego, zapoznali się z przepisami, które obowiązują pieszych, przypomnieli sobie zasady właściwego przechodzenia przez ulicę oraz bezpiecznego zachowania się na chodniku. Poruszana tematyka cieszyła się zainteresowaniem uczniów.

18 DH „Nieprzetartego Szlaku” na obozie w Słupi

W dniach 26 czerwca – 02 lipca 2016 r. reprezentacja harcerzy z 18 DH „Nieprzetartego Szlaku” działającej przy naszej szkole już po raz drugi brała udział w obozie szkoleniowo – wypoczynkowym Hufca ZHP Sierpc. Tegoroczny obóz przebiegał pod hasłem: „Sierpeckie Harcerstwo XXI w.” Podobnie jak w roku ubiegłym podczas „obozowej przygody” pracowaliśmy wspólnie z 2 DH z Mochowa. W niedzielę sześcioosobowa reprezentacja harcerzy z naszej drużyny zameldowała się na Stanicy Hufca „Nasz Dom” w Słupi. Pierwszego dnia naszym zadaniem było zagospodarowanie terenu podobozu, przygotowanie totemu drużyny, a także poznanie elementów pionierki obozowej. Wieczorem odbył się uroczysty apel i ognisko zapoznawcze. Kolejne dni przebiegały również w wesołej atmosferze, harcerze uczestniczyli w grach terenowych, chrzcie obozowym, zajęciach sportowych, zabawach w wodzie, śpiewankach oraz pomagali podczas naprawiania sprzętu obozowego. Obóz harcerski to nie tylko zabawa, już pierwszego dnia nasza drużyna pełniła służbę - czyli staliśmy na warcie, sprzątaliśmy teren obozowiska. W sobotę, po pożegnalnym apelu wszyscy z żalem opuściliśmy stanicę i wróciliśmy do domu.Pomysł i realizacja KMP
Copyright © 2012. All Rights Reserved