Witamy na naszej stronie

Placówka prowadzi:

 • zajęcia dydaktyczno-wychowawcze prowadzone przez nauczycieli oligofrenopedagogów
 • zajęcia terapii logopedycznej
 • indywidualne zajęcia rehabilitacyjne (w domu, w szkole, na basenie)
 • zajęcia gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej
 • zajęcia rewalidacji indywidualnej dla uczniów ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi
 • zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim
 • zajęcia świetlicy szkolnej
 • kółka zainteresowań (językowe, muzyczne)
 • systematyczne zajęcia na krytej pływalni
 • udział uczniów w imprezach środowiskowych
 • udział uczniów w konkursach plastycznych i zawodach sportowych o zasięgu regionalym i ogólnokrajowym

Szkoła dysponuje nowoczesną pracownią informatyczną, pracownią gospodarstwa domowego, pracownią do prac technicznych, nowoczesną pracownią terapii polisensorycznej i sensorycznej, gabinetem psychologiczno-pedagogicznym, gabinetem lekarskim. Placówk posiada teren rekreacyjno-sportowy oraz zapewnia całodzienne wyżywienie i całodobową opiekę w internacie ośrodka.


Z życia szkoły


Witajcie w przedszkolu!

Nasze przedszkole jest wesołym i kolorowym miejscem zabaw i nauki przez zabawę. Miejscem, w którym dzieci mogą czuć się bezpiecznie, gdyż panuje tu ciepła, rodzinna atmosfera. Jesteśmy otwarci na propozycje rodziców, dbając o zapewnienie wszechstronnego rozwoju naszych pociech. Poprzez współpracę z rodzicami staramy się rozwijać zainteresowania przedszkolaków oraz podkreślać ich mocne strony i wzmacniać te słabsze. Dzieci objęte są: terapią mowy, integracją sensoryczną oraz rewalidacją indywidualną. Przedszkole realizuje zadania określone w podstawie programowej wychowania przedszkolnego. Pracujemy w oparciu o program wychowania przedszkolnego „Przygoda z uśmiechem” wydawnictwa WSiP. Podstawa programowa jest realizowana w sposób przystępny dla dzieci, dostosowana do ich indywidualnych potrzeb, umiejętności i możliwości. Nauczyciele starają się nawiązać świetny kontakt z najmłodszymi, stwarzają doskonałą atmosferę do pracy i zabawy. To wszystko sprawia, że dzieci chętnie przychodzą do placówki. Łącząc zabawę z codziennymi zajęciami przygotowujemy dzieci do podjęcia w przyszłości obowiązków szkolnych.

Terapia w wodzie

Środowisko wodne stwarza niepowtarzalne warunki do prowadzenia różnych form zajęć ruchowych z dziećmi. Woda jako czynnik z którym spotykamy się w naszym codziennym życiu jest źródłem przyjemnych i łagodnych doznań sensorycznych. Szczególnie u dzieci wpływa na wszystkie sfery rozwojowe, takie jak: ruchowa, poznawcza, emocjonalna, a zwłaszcza społeczna, co w znacznej mierze wspomaga kompleksowe usprawnianie i jest znakomitym uzupełnieniem innych terapii. Zajęcia prowadzone w Naszej szkole są poprzedzone konsultacją lekarską, po której określana jest możliwość wejścia do wody z dzieckiem i najodpowiedniejsza dla niego ich forma. Wszelkie aktywności są dostosowane do możliwości i potencjału ruchowego wychowanka. Nasi podopieczni, a szczególnie dzieci z grupy przedszkolnej są najlepszym przykładem, że zajęcia te dają im dużo satysfakcji, sprawiają wiele radości, ale przede wszystkim wpływają bardzo pozytywnie na ich usprawnianie.

XV Festiwal Kolęd i Pastorałek Polskich dla Dzieci i Młodzieży Mocarzewo 2016

13 grudnia 2016 roku już po raz piętnasty mieliśmy przyjemność uczestniczyć w festiwalu, którego głównym celem jest wspólne przezywanie radości w oczekiwaniu na Narodzenie Pana Jezusa. Wykonanie, ubiór zespołu i ogólny wyraz artystyczny został doceniony przez jury konkursu. Zespół "Promyki" zaprezentował dwie pastorałki „Spójrz na Jezusa” oraz „Wigilijna pastorałka” zajmując III miejsce. W kategorii solo wystąpiła Patrycja Karbowska, która zaśpiewała pastorałki pt. „Tobie mały Panie” i „Sianko na stół”, zajmując również III miejsce.

Konkurs Eco - Moda

Dnia 22 listopada odbył się konkurs Eco - Moda organizowany przez Gminę Miasto Sierpc. Poprzez zabawę i niezwykle kreatywne pomysły młodzież z powiatu sierpeckiego mogła lepiej zrozumieć zagadnienia związane z ochroną naszego najbliższego otoczenia, czyli środowiska. Stroje konkursowe były wykonane z materiałów ekologicznych oraz surowców wtórnych. Tegorocznym tematem przewodnim konkursu był świat bajek, filmu i popkultury. Wykorzystane przez nas materiały dostały drugie życie tworząc stroje postaci z bajki „Shrek”. Nasze dzieci z pomocą nauczycieli odtworzyły ubiór głównych bohaterów Shreka i Fiony oraz dwójki ich przyjaciół Kota w Butach i Ciastka. W kategorii szkoły gimnazjalne zajęliśmy I miejsce.

Spotkanie z Funkcjonariuszem Policji

29 września w naszej szkole odbyło się spotkanie z Funkcjonariuszem Policji. Tematem pogadanki była "Bezpieczna droga do szkoły". Podczas tego spotkania uczniowie poznali zasady ruchu drogowego, zapoznali się z przepisami, które obowiązują pieszych, przypomnieli sobie zasady właściwego przechodzenia przez ulicę oraz bezpiecznego zachowania się na chodniku. Poruszana tematyka cieszyła się zainteresowaniem uczniów.

18 DH „Nieprzetartego Szlaku” na obozie w Słupi

W dniach 26 czerwca – 02 lipca 2016 r. reprezentacja harcerzy z 18 DH „Nieprzetartego Szlaku” działającej przy naszej szkole już po raz drugi brała udział w obozie szkoleniowo – wypoczynkowym Hufca ZHP Sierpc. Tegoroczny obóz przebiegał pod hasłem: „Sierpeckie Harcerstwo XXI w.” Podobnie jak w roku ubiegłym podczas „obozowej przygody” pracowaliśmy wspólnie z 2 DH z Mochowa. W niedzielę sześcioosobowa reprezentacja harcerzy z naszej drużyny zameldowała się na Stanicy Hufca „Nasz Dom” w Słupi. Pierwszego dnia naszym zadaniem było zagospodarowanie terenu podobozu, przygotowanie totemu drużyny, a także poznanie elementów pionierki obozowej. Wieczorem odbył się uroczysty apel i ognisko zapoznawcze. Kolejne dni przebiegały również w wesołej atmosferze, harcerze uczestniczyli w grach terenowych, chrzcie obozowym, zajęciach sportowych, zabawach w wodzie, śpiewankach oraz pomagali podczas naprawiania sprzętu obozowego. Obóz harcerski to nie tylko zabawa, już pierwszego dnia nasza drużyna pełniła służbę - czyli staliśmy na warcie, sprzątaliśmy teren obozowiska. W sobotę, po pożegnalnym apelu wszyscy z żalem opuściliśmy stanicę i wróciliśmy do domu.Pomysł i realizacja KMP
Copyright © 2012. All Rights Reserved