Witamy na naszej stronie

Placówka prowadzi:

 • zajęcia dydaktyczno-wychowawcze prowadzone przez nauczycieli oligofrenopedagogów
 • zajęcia terapii logopedycznej
 • indywidualne zajęcia rehabilitacyjne (w domu, w szkole, na basenie)
 • zajęcia gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej
 • zajęcia rewalidacji indywidualnej dla uczniów ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi
 • zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim
 • zajęcia świetlicy szkolnej
 • kółka zainteresowań (językowe, muzyczne)
 • systematyczne zajęcia na krytej pływalni
 • udział uczniów w imprezach środowiskowych
 • udział uczniów w konkursach plastycznych i zawodach sportowych o zasięgu regionalym i ogólnokrajowym

Szkoła dysponuje nowoczesną pracownią informatyczną, pracownią gospodarstwa domowego, pracownią do prac technicznych, nowoczesną pracownią terapii polisensorycznej i sensorycznej, gabinetem psychologiczno-pedagogicznym, gabinetem lekarskim. Placówk posiada teren rekreacyjno-sportowy oraz zapewnia całodzienne wyżywienie i całodobową opiekę w internacie ośrodka.

Szkoła posiada własnego busa, którym dowozi uczniów do szkoły.


 

Z życia szkołyŚwiatowy Dzień Zdrowia

Światowy Dzień Zdrowia obchodzony jest każdego roku w dniu 7 kwietnia. Co roku jest wybierany temat przewodni z zakresu zdrowia publicznego, który w danym okresie wymaga szczególnej uwagi. Tematem przewodnim w bieżącym roku jest depresja. Hasło kampanii brzmi: Depresja - porozmawiajmy o niej. Depresja dotyka ludzi w różnym wieku, z różnych środowisk i mieszkających we wszystkich krajach. Jest przyczyną cierpień psychicznych i negatywnie wpływa na zdolność do wykonywania nawet najprostszych codziennych czynności, a niekiedy prowadzi do zniszczenia relacji z rodziną i przyjaciółmi i niezdolności do pracy zarobkowej. Ale depresji można zapobiegać i można ją leczyć, co uświadamialiśmy naszym uczniom podczas apelu. Celem obchodów Dnia Zdrowia w naszej szkole było zapoznanie uczniów z objawami depresji oraz z szeroko pojmowanymi zasadami zdrowego odżywiania, budzenie zainteresowania własnym zdrowiem, kształtowanie nawyków zdrowego odżywiania, uświadomienie znaczenia witamin dla zdrowia człowieka oraz nabycie umiejętności przygotowania zdrowych posiłków. Uczniowie podczas szeregu konkursów przypomnieli sobie zasady zdrowego stylu życia, rozwiązywali krzyżówki, wykonywali ćwiczenia fizyczne oraz zaprezentowali plakaty o sprzyjającej zdrowiu aktywności fizycznej i prawidłowej diecie. Wszyscy miło spędzili czas i poprzez zabawę zdobyli cenną wiedzę i niezbędne umiejętności do prowadzenia zdrowego stylu życia.

Uroczyste przekazanie busa

„Jedynie prawdziwy człowiek zauważy
potrzeby innego człowieka.
Jedynie człowiek wielkiego serca
wyciągnie doń pomocną dłoń.”

W roku szkolnym 2016/2017 spełniło się marzenie wielu naszych uczniów i ich rodziców. Dzięki uprzejmości i staraniom Starostwa Powiatowego oraz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Warszawie, Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Sierpcu otrzymał dziewięcioosobowego busa, który znacznie ułatwi dojazd do szkoły dzieciom i młodzieży.
Uroczyste przekazanie pojazdu odbyło się 3 marca 2017 roku w obecności przedstawicieli władz Powiatu Sierpeckiego i Miasta Sierpca, zaproszonych gości, uczniów, rodziców i wszystkich pracowników Ośrodka. Swoją obecnością zaszczycił nas również ks. Dziekan Andrzej Więckowski, który osobiście poświęcił auto. Symboliczną wstęgę przecięli Starosta Sierpecki Jan Laskowski, Przewodniczący Rady Powiatu Jan Rzeszotarski, Grzegorz Falkowski Naczelnik Wydziału do Spraw Rozliczeń w Departamencie do Spraw Programów w Państwowym Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz uczeń naszej szkoły.
Bardzo zmienia się świat, niektórzy przestają wierzyć w dobro, w ludzi. My z całą pewnością możemy stwierdzić, że ludzie są wspaniali. Potrafią dążyć do wspólnego celu, bezinteresownej pomocy. Chcąc uczcić ten szczególny dla nas moment – przekazania szkole busa – uczniowie i nauczyciele przygotowali przedstawienie okolicznościowe. Punktem wieńczącym uroczystości był tort w kształcie naszego wymarzonego samochodu.
Człowiek jest wart tyle, ile daje - zatem na koniec jeszcze raz składamy serdeczne podziękowania, za tak cenny dla nas dar.

W naszym internacie

W ramach zajęć świetlicowych z wykorzystaniem elementów arteterapii młodzież internatu uczestniczy w życiu kulturalnym miasta. Organizowane są wyjścia do Państwowej Szkoły Muzycznej na różnorodne koncerty, np. świąteczne kolędowanie i popisy młodych wirtuozów. Dużym zainteresowaniem cieszą się też wystawy prac plastycznych ( malarstwo, rzeźba, fotografia), które możemy podziwiać w Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu. Przykładem niech będą: wernisaż wystawy prac powstałych podczas XXIII Ogólnopolskiego Pleneru Plastycznego Sierpc 2016, wystawa malarstwa Moniki Laskowskiej, sierpeckie inscenizacje malarskie. Obcowanie ze sztuką nie ogranicza się tylko i wyłącznie do jej podziwiania. Dzięki uprzejmości pana dyrektora CKiSz - Jarosława Żmijewskiego, nasi podopieczni, pod okiem artystów plastyków sami mogą uczestniczyć w procesie tworzenia i rozwijać swoje pasje. Tworząc swoje prace rysunkowe, malarskie, czy rzeźbiarskie ujawniają tłumione przez siebie emocje, których nie potrafią wyrazić werbalnie. Spontaniczna twórczość jest symboliczną reprezentacją najgłębiej ukrytych, nieuświadomionych cech i skłonności młodego twórcy. Cechy te stanowią, zatem klucz do poznania osobowości twórcy i etapów jej kształtowania od najwcześniejszych lat jego życia. Prace plastyczne rodzą się w radości kształtowania i apelują do radości oczu. Choćby rysunki- są barwnym widowiskiem, są sceną, dla której on sam tworzy. Na scenie wyraża swe nastroje, umieszcza swych bohaterów, kształtuje świat swych marzeń. Jednym słowem obrazuje siebie samego.

Witajcie w przedszkolu!

Nasze przedszkole jest wesołym i kolorowym miejscem zabaw i nauki przez zabawę. Miejscem, w którym dzieci mogą czuć się bezpiecznie, gdyż panuje tu ciepła, rodzinna atmosfera. Jesteśmy otwarci na propozycje rodziców, dbając o zapewnienie wszechstronnego rozwoju naszych pociech. Poprzez współpracę z rodzicami staramy się rozwijać zainteresowania przedszkolaków oraz podkreślać ich mocne strony i wzmacniać te słabsze. Dzieci objęte są: terapią mowy, integracją sensoryczną oraz rewalidacją indywidualną. Przedszkole realizuje zadania określone w podstawie programowej wychowania przedszkolnego. Pracujemy w oparciu o program wychowania przedszkolnego „Przygoda z uśmiechem” wydawnictwa WSiP. Podstawa programowa jest realizowana w sposób przystępny dla dzieci, dostosowana do ich indywidualnych potrzeb, umiejętności i możliwości. Nauczyciele starają się nawiązać świetny kontakt z najmłodszymi, stwarzają doskonałą atmosferę do pracy i zabawy. To wszystko sprawia, że dzieci chętnie przychodzą do placówki. Łącząc zabawę z codziennymi zajęciami przygotowujemy dzieci do podjęcia w przyszłości obowiązków szkolnych.

Terapia w wodzie

Środowisko wodne stwarza niepowtarzalne warunki do prowadzenia różnych form zajęć ruchowych z dziećmi. Woda jako czynnik z którym spotykamy się w naszym codziennym życiu jest źródłem przyjemnych i łagodnych doznań sensorycznych. Szczególnie u dzieci wpływa na wszystkie sfery rozwojowe, takie jak: ruchowa, poznawcza, emocjonalna, a zwłaszcza społeczna, co w znacznej mierze wspomaga kompleksowe usprawnianie i jest znakomitym uzupełnieniem innych terapii. Zajęcia prowadzone w Naszej szkole są poprzedzone konsultacją lekarską, po której określana jest możliwość wejścia do wody z dzieckiem i najodpowiedniejsza dla niego ich forma. Wszelkie aktywności są dostosowane do możliwości i potencjału ruchowego wychowanka. Nasi podopieczni, a szczególnie dzieci z grupy przedszkolnej są najlepszym przykładem, że zajęcia te dają im dużo satysfakcji, sprawiają wiele radości, ale przede wszystkim wpływają bardzo pozytywnie na ich usprawnianie.

XXVI Hufcowe Sierpeckie Kolędowanie

5 stycznia 2017 r. w sali widowiskowej CKiSZ w Sierpcu odbyło się XXVI Hufcowe Sierpeckie Kolędowanie. Organizatorem uroczystości był Hufiec ZHP Sierpc im. Janusza Korczaka oraz Krąg Przyjaciół Sierpeckiego Harcerstwa. Koncert kolęd i pastorałek w wykonaniu przedszkolaków, zuchów i harcerzy zaszczycili swoją obecnością komendant Chorągwi Mazowieckiej ZHP hm. Michał Bagiński oraz przedstawiciele lokalnego samorządu. Nie mogło również zabraknąć pomysłodawczyni festiwalu – honorowej komendantki hufca hm. Hanny Kowalskiej. Harcerki reprezentujące 18 DH „NS” działająca przy naszej szkole zaśpiewały utwór „Wigilijna pastorałka”. Na zakończenie komendant hufca hm. Sławomir Szałkucki wręczył wszystkim uczestnikom dyplomy.

XV Festiwal Kolęd i Pastorałek Polskich dla Dzieci i Młodzieży Mocarzewo 2016

13 grudnia 2016 roku już po raz piętnasty mieliśmy przyjemność uczestniczyć w festiwalu, którego głównym celem jest wspólne przezywanie radości w oczekiwaniu na Narodzenie Pana Jezusa. Wykonanie, ubiór zespołu i ogólny wyraz artystyczny został doceniony przez jury konkursu. Zespół "Promyki" zaprezentował dwie pastorałki „Spójrz na Jezusa” oraz „Wigilijna pastorałka” zajmując III miejsce. W kategorii solo wystąpiła Patrycja Karbowska, która zaśpiewała pastorałki pt. „Tobie mały Panie” i „Sianko na stół”, zajmując również III miejsce.

Konkurs Eco - Moda

Dnia 22 listopada odbył się konkurs Eco - Moda organizowany przez Gminę Miasto Sierpc. Poprzez zabawę i niezwykle kreatywne pomysły młodzież z powiatu sierpeckiego mogła lepiej zrozumieć zagadnienia związane z ochroną naszego najbliższego otoczenia, czyli środowiska. Stroje konkursowe były wykonane z materiałów ekologicznych oraz surowców wtórnych. Tegorocznym tematem przewodnim konkursu był świat bajek, filmu i popkultury. Wykorzystane przez nas materiały dostały drugie życie tworząc stroje postaci z bajki „Shrek”. Nasze dzieci z pomocą nauczycieli odtworzyły ubiór głównych bohaterów Shreka i Fiony oraz dwójki ich przyjaciół Kota w Butach i Ciastka. W kategorii szkoły gimnazjalne zajęliśmy I miejsce.

Spotkanie z Funkcjonariuszem Policji

29 września w naszej szkole odbyło się spotkanie z Funkcjonariuszem Policji. Tematem pogadanki była "Bezpieczna droga do szkoły". Podczas tego spotkania uczniowie poznali zasady ruchu drogowego, zapoznali się z przepisami, które obowiązują pieszych, przypomnieli sobie zasady właściwego przechodzenia przez ulicę oraz bezpiecznego zachowania się na chodniku. Poruszana tematyka cieszyła się zainteresowaniem uczniów.

18 DH „Nieprzetartego Szlaku” na obozie w Słupi

W dniach 26 czerwca – 02 lipca 2016 r. reprezentacja harcerzy z 18 DH „Nieprzetartego Szlaku” działającej przy naszej szkole już po raz drugi brała udział w obozie szkoleniowo – wypoczynkowym Hufca ZHP Sierpc. Tegoroczny obóz przebiegał pod hasłem: „Sierpeckie Harcerstwo XXI w.” Podobnie jak w roku ubiegłym podczas „obozowej przygody” pracowaliśmy wspólnie z 2 DH z Mochowa. W niedzielę sześcioosobowa reprezentacja harcerzy z naszej drużyny zameldowała się na Stanicy Hufca „Nasz Dom” w Słupi. Pierwszego dnia naszym zadaniem było zagospodarowanie terenu podobozu, przygotowanie totemu drużyny, a także poznanie elementów pionierki obozowej. Wieczorem odbył się uroczysty apel i ognisko zapoznawcze. Kolejne dni przebiegały również w wesołej atmosferze, harcerze uczestniczyli w grach terenowych, chrzcie obozowym, zajęciach sportowych, zabawach w wodzie, śpiewankach oraz pomagali podczas naprawiania sprzętu obozowego. Obóz harcerski to nie tylko zabawa, już pierwszego dnia nasza drużyna pełniła służbę - czyli staliśmy na warcie, sprzątaliśmy teren obozowiska. W sobotę, po pożegnalnym apelu wszyscy z żalem opuściliśmy stanicę i wróciliśmy do domu.Pomysł i realizacja KMP
Copyright © 2012. All Rights Reserved