Doradztwo zawodowe – informacje ogólne

Drodzy uczniowie,
jesteście przed jednym z najbardziej ważnych i pracowitych etapów swojego życia. Już niedługo, będziecie dokonywać wyborów, podejmować swoje pierwsze decyzje odnośnie dalszych planów edukacyjnych, a także wyboru zawodu i budowania kariery zawodowej. Kim chcecie być? Kim zostać? Jaką wybrać szkołę? Jaką w przyszłości wykonywać pracę? Jaki wybrać zawód?
Już teraz warto wiedzieć gdzie uzyskać pomocy, gdzie zdobyć potrzebne informacje, by wybrana ścieżka dała w przyszłości radość i satysfakcję.
Korzystając z pomocy doradcy zawodowego możesz:
• Nauczyć się zaplanować swoją przyszłość edukacyjno-zawodową
• Uzyskać informacje na temat swoich mocnych i słabych stron, talentów
• Otrzymać informacje na temat aktualnych wymagań rynku pracy i możliwości kształcenia

DORADCA ZAWODOWY
Anna Kowalczyk
Masz pytania związane z wyborem ścieżki edukacyjnej lub zawodowej?
Przyjdź na konsultacje, jestem w Twojej szkole.

Podstawowe pojęcia z zakresu doradztwa zawodowego:

Doradztwo zawodowe to pomoc w budowaniu ścieżki kariery szkolnej i zawodowej, pomoc w podejmowaniu decyzji o wyborze zawodu lub pracy, świadczona w formie indywidualnej porady zawodowej, poprzez analizę sytuacji zdrowotnej ucznia, jego możliwości, zainteresowań i predyspozycji, a także jako informacja zawodowa, wskazówki, sugestie lub instrukcja.

Orientacja zawodowa to działania wychowawcze szkoły, rodziców i innych osób, grup i instytucji, mające na celu przygotowanie młodzieży do planowania kariery zawodowej, których ważnym elementem jest podejmowanie decyzji o wyborze zawodu i szkoły.

Doradca zawodowy to osoba udzielająca pomocy, w formie grupowych i indywidualnych porad zawodowych, młodzieży i osobom dorosłym w wyborze zawodu, kierunku kształcenia i szkolenia, uwzględniając ich możliwości psychofizyczne i sytuację życiową, a także potrzeby rynku pracy oraz możliwości systemu edukacyjnego.

Informacja edukacyjna to zbiory danych potrzebnych jednostce do podejmowania decyzji związanych z dalszym kształceniem i nabywaniem kwalifikacji.

Informacja zawodowa to zbiory danych potrzebnych jednostce do podejmowania kolejnych decyzji zawodowych oraz związanych z zatrudnieniem.

ŚCIEŻKI EDUKACYJNE

Schemat pokazuje możliwe drogi kształcenia przez całe życie.
Obowiązuje absolwentów szkoły podstawowej 1 września 2019.

Źródło: https://doradztwo.ore.edu.pl/sciezka-ksztalcenia/