Nasze pracownie

Pracownia terapii polisensorycznej

Pracownia terapii sensorycznej

Pracownia logopedyczna

Pracownia komputerowa

Pracownia gospodarstwa domowego

Pracownia garncarstwa

Zajęcia sportowe