„Chroń się przed kleszczami” – pogadanka profilaktyczna

Liczba kleszczy z roku na rok się zwiększa, a co za tym idzie istnieje większe ryzyko ukąszenia, dlatego tak ważne są działania edukacyjno – informacyjne w zakresie ochrony zdrowia i profilaktyki. W związku z tym w dniu dzisiejszym odwiedziła nas p. Teresa Malinowska z Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w  Sierpcu. Głównym celem naszego spotkania  było zapoznanie dzieci i młodzieży z zasadami profilaktyki chorób odkleszczowych, zdobycie wiedzy na temat miejsc występowania kleszczy i zagrożeń związanych z ugryzieniem przez te pajęczaki,  poznanie sposobów przenoszenia się kleszczy na zwierzęta i ludzi oraz zapoznanie  się ze sposobami zapobiegania i ochrony przed przenoszonymi przez nie chorobami. Ufamy, że dzięki  temu uda nam się zapobiec wielu przypadkom chorób odkleszczowych wśród naszych dzieci.