Młodzi mieszkańcy internatu na spotkaniu z policjantem

Wychowankowie internatu podczas spotkania z policjantem dowiedzieli się m.in kto to jest nieletni i za jakie czyny ponosi odpowiedzialność, dlaczego tak niebezpieczne dla ludzkiego organizmu są substancje psychoaktywne i jakie konsekwencje prawne wiążą się z posiadaniem i rozprowadzaniem zabronionych środków. Policjant zwrócił również uwagę na przejaw demoralizacji u młodego człowieka dot. w szczególności spożywania alkoholu, palenia tytoniu oraz zażywania różnego rodzaju środków odurzających.