Ogólnopolski Projekt Edukacyjny „Sensoryczny Kogel Mogel”

W roku szkolnym 2023/2024 klasa I-II AŻ i Oddział Przedszkolny grupa Artyści realizowały zadania w ramach Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego „Sensoryczny Kogel Mogel”. Przygotowane ćwiczenia dostarczały różnorodnych bodźców pobudzających i rozwijających zmysły. Wpływały pozytywnie na rozwój procesów poznawczych dziecka oraz stymulowały rozwój emocjonalny
i fizyczny. Dzieci doskonaliły równowagę, koordynację wzrokowo-ruchową, a także zmniejszały wrażliwość dotykową.
Zrealizowane zadania projektowe to:
  • Dzień Bez Skarpetek
  • Dzień Muzyki
  • Dzień Buraka
  • Międzynarodowy Dzień Puzzli
  • Pierwszy Dzień Zimy
  • Dzień Stolarza
Wychowankowie z zaangażowaniem uczestniczyli w zajęciach, podejmowali się wykonywania nowych zadań samodzielnie lub z pomocą wychowawcy. Dzieci chętnie przemierzały ścieżki sensoryczne, wykonywały masy plastyczne dostosowane do panujących pór roku. Dużo frajdy przyniosły zajęcia związane z wyklaskiwaniem rytmu rękoma moczonymi w farbie. Różnorodne formy pracy dostarczyły dzieciom radości i sprzyjały nawiązywaniu dobrych relacji w grupie.