Nasz Wolontariat

Wolontariusze Szkolnego Klubu Wolontariatu oraz Internackiego Klubu Wolontariatu „Herosi” na przełomie października i listopada zorganizowali zbiórkę kasztanów i żołędzi pod hasłem „Pomagamy zwierzętom przetrwać zimę”.