Nauczyciele i wychowawcy

Wszyscy nauczyciele i wychowawcy naszego Ośrodka posiadają pełne kwalifikacje zawodowe do wypełniania obowiązków na powierzonych im stanowiskach.

Bińkowska Joanna - nauczyciel kontraktowy
Brudnicka Leonora - nauczyciel dyplomowany
Czarnomska Bogusława - nauczyciel dyplomowany
Dąbrowska Ewelina - nauczyciel kontraktowy
Dąbrowska Marzanna - nauczyciel dyplomowany
Dołęgiewicz Agnieszka - nauczyciel kontraktowy
Domańska Agnieszka - nauczyciel dyplomowany
Domański Krzysztof - nauczyciel dyplomowany
Dywal Małgorzata - nauczyciel dyplomowany
Karwińska Bożena - nauczyciel dyplomowany
Kowalczyk Anna - nauczyciel kontraktowy
Lasecka Marta - nauczyciel dyplomowany
Linowska Magdalena - nauczyciel dyplomowany
Lisek Agnieszka - nauczyciel mianowany
Maciejewska Ewa - nauczyciel dyplomowany
Maliszewska Lilla - nauczyciel mianowany
Maraszek - Paciuszkiewicz Agnieszka - nauczyciel dyplomowany
Melibruda Aleksandra - nauczyciel kontraktowy
Miller Elżbieta - nauczyciel kontraktowy
Muszyński Mariusz - nauczyciel dyplomowany
Mróz Józef - nauczyciel dyplomowany
Mróz Katarzyna - nauczyciel dyplomowany
Przymyłska Aneta - nauczyciel dyplomowany
Rosińska Monika - nauczyciel dyplomowany
Rudowska Elwira - nauczyciel kontraktowy
Rutkowska Katarzyna - nauczyciel dyplomowany
Rutkowski Michał - nauczyciel dyplomowany
Rybiński Łukasz - nauczyciel mianowany
Rzeszotarska Anna - nauczyciel mianowany
Słabkowska Anna - nauczyciel dyplomowany
Szablewska Agata - nauczyciel dyplomowany
Sztybur Iwona - nauczyciel dyplomowany
Walas Danuta - nauczyciel dyplomowany
Wawrowska Edyta - nauczyciel dyplomowany
Wiśniewska Dorota - nauczyciel dyplomowany
Wiśniewska Jolanta - nauczyciel dyplomowany
Woźniakowska Marta - nauczyciel dyplomowany
Zaleska Marta - nauczyciel dyplomowany
Osiągnięcia uczniów


Pomysł i realizacja KMP
Copyright © 2012. All Rights Reserved