Organizacja roku szkolnego

Kalendarz roku szkolnego 2017/2018

1 Rozpoczęcie roku szkolnego 4 września 2017
2 Zimowa przerwa świąteczna 23 - 31
grudnia 2017
3 Ferie zimowe 15 - 28
stycznia 2018
4 Wiosenna przerwa świąteczna 29 marca -
3 kwietnia 2018
5 Egzamin przeprowadzony w ostatnim roku nauki w gimnazjum
- część humanistyczna
- część matematyczno - przyrodnicza
- część z języka obcego nowożytnego


18 kwietnia 2018
19 kwietnia 2018
20 kwietnia 2018
6 Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe
Ustala Dyrektor CKE
7 Zakończenie roku szkolnego 22 czerwca 2018
8 Wakacje 23 czerwca -
31 sierpnia 2018
Dodatkowe dni wolne:
2 listopada 2017
3 listopada 2017
30 kwietnia 2018
2 maja 2018
4 maja 2018
1 czerwca 2018
Osiągnięcia uczniów


Pomysł i realizacja KMP
Copyright © 2012. All Rights Reserved