Organizacja roku szkolnego

Kalendarz roku szkolnego 2018/2019

1 Rozpoczęcie roku szkolnego 3 września 2018
2 Zimowa przerwa świąteczna 24 - 31
grudnia 2018
3 Ferie zimowe 28 stycznia -
10 lutego 2019
4 Wiosenna przerwa świąteczna 18 - 23
kwietnia 2019
5 Egzamin przeprowadzony w ostatnim roku nauki w gimnazjum
- część humanistyczna
- część matematyczno - przyrodnicza
- część z języka obcego nowożytnego


10 kwietnia 2019
11 kwietnia 2019
12 kwietnia 2019
6 Egzamin ósmoklasisty
- z języka polskiego
- z matematyki
- z wybranego języka obcego

15 kwietnia 2019
16 kwietnia 2019
17 kwietnia 2019
7 Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe
Ustala Dyrektor CKE
8 Zakończenie roku szkolnego 21 czerwca 2019
9 Wakacje 22 czerwca -
31 sierpnia 2019
Dodatkowe dni wolne:
12 października 2018
2 listopada 2018
29 kwietnia 2019
30 kwietnia 2019
2 maja 2019
Osiągnięcia uczniów


Pomysł i realizacja KMP
Copyright © 2012. All Rights Reserved