Organizacja roku szkolnego

Kalendarz roku szkolnego 2021/2022

1 Rozpoczęcie roku szkolnego 1 września 2021
2 Zimowa przerwa świąteczna 23 - 31
grudnia 2021
3 Ferie zimowe 31 stycznia -
13 lutego 2022
4 Wiosenna przerwa świąteczna 14 - 19
kwietnia 2022
5 Egzamin ósmoklasisty
- z języka polskiego
- z matematyki
- z wybranego języka obcego

24 maja 2022
25 maja 2022
26 maja 2022
6 Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe
Ustala Dyrektor CKE
7 Zakończenie roku szkolnego 24 czerwca 2022
8 Wakacje 25 czerwca -
31 sierpnia 2022
Dodatkowe dni wolne:
15 października 2021
12 listopada 2021
7 stycznia 2022
2 maja 2022
17 czerwca 2022


Pomysł i realizacja KMP
Copyright © 2012. All Rights Reserved