Organizacja roku szkolnego

Kalendarz roku szkolnego 2020/2021

1 Rozpoczęcie roku szkolnego 1 września 2020
2 Zimowa przerwa świąteczna 23 - 31
grudnia 2020
3 Ferie zimowe 18 - 31
stycznia 2021
4 Wiosenna przerwa świąteczna 1 - 6
kwietnia 2021
5 Egzamin ósmoklasisty
- z języka polskiego
- z matematyki
- z wybranego języka obcego

25 maja 2021
26 maja 2021
27 maja 2021
6 Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe
Ustala Dyrektor CKE
7 Zakończenie roku szkolnego 25 czerwca 2021
8 Wakacje 26 czerwca -
31 sierpnia 2021
Dodatkowe dni wolne:
15 października 2020
16 października 2020
2 listopada 2020
21 grudnia 2020
22 grudnia 2020
4 czerwca 2021
Osiągnięcia uczniów


Pomysł i realizacja KMP
Copyright © 2012. All Rights Reserved