Z życia szkoły


XI POWIATOWY DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

Dnia 13.10.2022 r. w CKiSz odbył się XI Powiatowy Dzień Edukacji Narodowej. Gospodarzami tegorocznej uroczystości byli Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Sierpcu, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Sierpcu i Centrum Kształcenia Zawodowego w Sierpcu.
Wzięli w nim udział Wicestarosta Powiatu Sierpeckiego Sławomir Olejniczak, Przewodniczący Powiatu Sierpeckiego Przemysław Burzyński, Wiceprzewodnicząca Powiatu Sierpeckiego Małgorzata Korpolińska i Radni Powiatu Sierpeckiego, Burmistrz Miasta Sierpca Jarosław Perzyński, Naczelnik Wydziału Oświaty i Zdrowia w Starostwie Powiatowym Bogusława Lewandowska, przedstawiciele związków zawodowych, dyrektorzy i pracownicy szkół i placówek oświatowych. Wicestarosta powitał zgromadzonych gości. W swoim przemówieniu mówił o ogromnej roli pedagogów i dziękował za ich wkład w wychowywanie młodego pokolenia.
Na uroczystość przybył również p. o. Zastępcy Dyrektora Delegatury w Płocku Paweł Felczak, który przeczytał list intencyjny w imieniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Przemysława Czarnka.
Uroczysta gala to idealny moment do docenienia nauczycieli szkół znajdujących się na terenie powiatu. Zostały wręczone nagrody Starosty i nagrody Dyrektorów poszczególnych Szkół.
Nagrody Starosty Powiatu Sierpeckiego otrzymali min.:
Leonora Brudnicka – Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
Marta Lasecka – nauczycielka Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
W roku szkolnym 2021/2022 p. Jolancie Laszkowskiej udało się osiągnąć kolejny stopień awansu zawodowego i otrzymała tytuł nauczyciela kontraktowego. Egzamin na stopień nauczyciela mianowanego zdała Elżbieta Miller.
Za część słowno-muzyczną odpowiadała młodzież z Ogniska Pracy Pozaszkolnej przygotowana przez Igora Kalinowskiego.
Tematem przewodnim tegorocznego Dnia Edukacji Narodowej były motyle. ”Nauczyciel jest jak hodowca motyli”, to on pomaga przekształcić się gąsienicy w pięknego motyla. Dziecko szybko się rozwija, a dobry pedagog pomaga mu odkryć jego geniusz i rozwinąć skrzydła nie podcinając ich.
Wszystkim nauczycielom życzymy zdrowia, niegasnącego zapału, wiary i odwagi w walce z przeciwnościami, a przede wszystkim satysfakcji z pracy zawodowej, uznania i szacunku wychowanków.

PowrótPomysł i realizacja KMP
Copyright © 2012. All Rights Reserved