XII Powiatowy Dzień Edukacji Narodowej

Dziś w Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu odbył się XII Powiatowy Dzień Edukacji Narodowej przygotowany przez Dyrekcję, Nauczycieli i Uczniów Zespołu Szkół nr 1 w Sierpcu.
Wzięli w nich udział Starosta Sierpecki Andrzej Cześnik, Janusz Majchrzak Dyrektor Delegatury w Płocku Kuratorium Oświaty w Warszawie, Przewodniczący Rady Powiatu w Sierpcu Przemysław Burzyński, Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu w Sierpcu Małgorzata Korpolińska, Radni Rady Powiatu w Sierpcu Ewa Nowakowska, Zbigniew Kopczyński, Jarosław Ocicki, Paweł Pakieła,Wojciech Rychter, Kamil Różański, Mariusz Turalski, Skarbnik Powiatu Zbigniew Garwacki, Naczelnik Wydziału Oświaty i Zdrowia Bogusława Lewandowska, Józef Mróz – Przewodniczący MOZPOiW NSZZ „Solidarność ” w Sierpcu, Piotr Podlaski Prezes oddziału ZNP w Sieprcu.
Podczas uroczystości zostały wręczone nagrody Starosty i Dyrektorów szkół.
Wśród nauczycieli wyróżnionych przez Starostę Powiatu Sierpeckiego znaleźli się:
 • Marzanna Dąbrowska – wicedyrektor i nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, języka polskiego i zajęć rewalidacyjnych w SOSW w Sierpcu
 • Magdalena Krasińska – nauczyciel chemii w LO
 • Agata Jaworska – nauczyciel języka angielskiego w LO
 • Barbara Pikulska – nauczyciel bibliotekarz w ZS Nr 1
 • Andrzej Tylus – nauczyciel fizyki, podstaw przedsiębiorczości, edukacji dla bezpieczeństwa w ZS Nr 1
 • Aleksandra Karczewska – nauczyciel języka polskiego w ZS Nr 1
 • Mariola Jadwiga Przybyłowska – kierownik kształcenia praktycznego, nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa, wych- fiz. i wychowania do życia w rodzinie w ZS Nr 2
 • Małgorzata Piasecka – nauczyciel przedmiotów zawodowych w branży ekonomicznej w ZS Nr 2
 • Elżbieta Miller – nauczyciel języka polskiego i bibliotekarz w SOSW
 • Maria Jagodzińska – nauczyciel plastyki w OPP
 • Jolanta Ludwiczak – psycholog w PPP
 • Michał Kuberski – nauczyciel praktycznej nauki zawodu w Centrum Kształcenia Zawodowego
 • Leszek Jacek Krajewski – nauczyciel praktycznej nauki zawodu w Centrum Kształcenia Zawodowego
Dzisiejszy dzień był również okazją do podsumowania pracy nauczycieli. W poprzednim roku szkolnym przeprowadzono 9 egzaminów na stopień nauczyciela mianowanego, a otrzymali go:
 • Małgorzata Staniszewska – nauczyciel przysposobienia do pracy, zajęć kształtujących kreatywność, zajęć rozwijających komunikowanie się, nauczyciel biologii i fizyki w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sierpcu
 • Joanna Topolewska – nauczyciel współorganizujący kształcenie, prowadzący zajęcia rewalidacyjne w Liceum Ogólnokształcącym
 • Ksiądz Adam Kowalski – nauczyciel religii w Liceum Ogólnokształcącym w Sierpcu
 • Alicja Kaźmierczak – nauczyciel religii w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sierpcu
 • Joanna Izabela Bińkowska – wychowawca internatu w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sierpcu
 • Jacek Piotr Tybuszewski – nauczyciel przedmiotów zawodowych w branży informatycznej w Zespole Szkół Nr 1 w Sierpcu
 • Katarzyna Izabela Topolewska – nauczyciel bibliotekarz, nauczyciel matematyki, informatyki, przedmiotów zawodowych w zawodzie grafika i poligrafia cyfrowa w Zespole Szkół Nr 2 w Sierpcu
 • Robert Stanisław Trawiński – wychowawca internatu w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sierpcu
 • Ewelina Dąbrowska – nauczyciel wychowania przedszkolnego, edukacji przyrodniczej, indywidualnych zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sierpcu
 • Katarzyna Błaszczyk – pedagog w PPP
W postępowaniu kwalifikacyjnym tytuł nauczyciela dyplomowanego zdobyli:
 • Ewelina Ogińska – nauczyciel języka polskiego i filozofii w ZS Nr 1 w Sierpcu
 • Aleksandra Karczewska – nauczyciel języka polskiego i filozofii w ZS Nr 1 w Sierpcu
 • Grażyna Pawlak Kapela – nauczyciel przedmiotów zawodowych w branży budowlanej w ZS Nr 1 w Sierpcu
 • Anna Iwona Kowalczyk – nauczyciel w szczególności przedmiotów zawodowych w SOSW
 • Ewelina Motyka – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, przyrody i chemii w SOSW
 • Agnieszka Maria Lisek – nauczyciel informatyki, terapii mowy, przygotowania do pracy w SOSW
 • Elwira Rudowska – nauczyciel plastyki, funkcjonowania osobistego i społecznego oraz zajęć kształtujących kreatywność w SOSW.
Praca naszych nauczycieli doceniana jest nie tylko przez uczniów i ich rodziców, ale także przez przełożonych. 13 października 2023 r. w Zamku Ujazdowskim w Warszawie została odznaczona przez Pana Ministra Edukacji i Nauki – Przemysława Czarnka Złotym Medalem za Długoletnią Służbę – Pani Dyrektor LO w Sierpcu – Ewa Jancewicz.
Dziękujemy za przygotowanie części artystycznej w klimacie High School Musical Nauczycielom i społeczności ZS nr 1.
Zawód nauczyciela jest bardzo ważną misją. Na Państwa barkach spoczywa wychowywanie i kształtowanie dzieci i młodzieży, przekazywanie wartości i zarażanie miłością do nauki. Serdecznie za to dziękujemy. Niech owoce Państwa pracy będą widoczne w wychowankach, którzy wyrosną na odpowiedzialnych obywateli i dobrych ludzi. Wszystkim Nauczycielom, także tym emerytowanym i Pracownikom Administracji życzymy satysfakcji z wykonywanych obowiązków.