Narodowe Święto Niepodległości

Z okazji Narodowego Święta Niepodległości odbył się uroczysty apel, który miał na celu przypomnienie uczniom, że listopad to miesiąc szczególny dla naszego narodu – symbol wolności i niewoli. Szczególnie w tym miesiącu należy pielęgnować wartości patriotyczne
i zainteresować wychowanków poezją patriotyczną opowiadającą o walkach Polaków, którzy własną krwią i ofiarą życia dali przykład światu, jak należy bronić wolności i niepodległości.
Uczniowie wraz z nauczycielami odśpiewali hymn Polski a następnie wysłuchali uroczystej akademii z okazji 105 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Część artystyczna wprowadziła zgromadzonych w atmosferę wydarzeń poprzedzających datę 11 listopada 1918 roku. W skrócie zobrazowano sytuację polityczną kraju, jaka miała miejsce przed odzyskaniem przez Polskę niepodległości. Jednak największy nacisk położono na ukazanie ducha narodu polskiego, który w czasie niewoli, stale wychodził z inicjatywą walki za Ojczyznę. W ramach współpracy między placówkami gościnnie wystąpiły uczennice klasy IV z Liceum Ogólnokształcące im. mjra Henryka Sucharskiego w Sierpcu wspólnie odśpiewując pieśni o tematyce patriotycznej.🇵🇱🇵🇱