Dni Aktywności – „Przyszłość zawodowej cyfryzacji”

„Przyszłość zawodowej cyfryzacji”
Uczniowie Branżowej Szkoły uczestniczyli w Dniach Aktywności poświęconych bieżącej problematyce z zakresu aktywizacji zawodowej organizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Sierpcu. Spotkanie nt. „Przyszłości zawodowej cyfryzacji” pozwoliło młodzieży na poznanie i uświadomienie sobie znaczenia zmian zachodzących na rynku pracy, wymagań stawianych przez pracodawców i dostosowania wykształcenia do wymogów rynku pracy. W trakcie spotkania z doradcą zawodowym Powiatowego Urzędu Pracy, uczniowie mogli dowiedzieć się jakie wsparcie mogą uzyskać po ukończeniu szkoły i zdobyciu zawodu, jakie przydatne są kwalifikacje na zmieniającym się rynku pracodawców oraz jakie podjąć kroki w kierunku samozatrudnienia. Mieli możliwość określić swoje predyspozycje i zainteresowania zawodowe, będące ważną wskazówką w wyborze dalszej ścieżki edukacyjnej lub zawodowej. Poznali barometr zawodów i prognozy związane z poszukiwanymi zawodami.