„Bezpieczna droga do szkoły”- spotkanie z policjantem

Dnia 19 września odbyło się  spotkanie z policjantem. Pogadankę na temat: „Bezpieczna droga do szkoły” przeprowadził dzielnicowy aspirant Michał Beksa z Komendy Powiatowej Policji w Sierpcu.

Celem spotkania było przeprowadzenie prelekcji dla uczniów naszej szkoły na poniższe tematy:

* Bezpieczeństwo na drodze;

* Odpowiednie zachowanie w miejscach publicznych np. dworzec PKS;

* Zastraszanie, wyłudzanie, kradzieże i inne czyny karalne oraz konsekwencje z nich wynikające;

* Odpowiedzialność karna za popełnione czyny osób nieletnich i dorosłych;

Ponadto funkcjonariusz wyjaśnił uczniom pojęcia zawarte w Ustawie  o postępowaniu w sprawach nieletnich oraz w Kodeksie Karnym i Kodeksie Wykroczeń. Przedstawił problematykę charakterystyczną dla młodzieży w wieku szkolnym jak również poinformował o odpowiedzialności nieletnich za popełniane czyny i konsekwencjach postępowania wbrew przepisom. Uczniowie usłyszeli o przejawach demoralizacji wśród dzieci i młodzieży, które stały się jednym z najgroźniejszych zjawisk społecznych dzisiejszych czasów. Omówiono również możliwe środki wychowawcze stosowane przez sąd oraz typy postępowań, jakie mogą toczyć się przed Sądem Rodzinnym i Nieletnich.

Uczniowie chętnie współpracowali zadając pytania na interesujące ich zagadnienia.

Na zakończenie spotkania dzieci/uczniowie otrzymali prezenty w postaci długopisów, znaczków i opasek odblaskowych.