Wycieczka do Skansenu

W ramach programu „Kulturalna szkoła na Mazowszu” uczniowie Szkoły Przysposabiającej do Pracy uczestniczyli w wycieczce do Skansenu-Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu. Wycieczka po tym obiekcie była niesamowitą podróżą w czasie przenoszącą nas do końca XIX i początku XX wieku. Pani przewodnik oprowadziła nas po salach ekspozycyjnych, gdzie prezentowane były wystawy „Kolekcja rzeźby ludowej” oraz „Transport dworski”. Następnie udaliśmy się do zabytkowego drewnianego kościoła. Cofnęliśmy się w czasie, oglądając wnętrze dworku i chaty z końca XIX wieku. Kolejnym etapem naszej wycieczki były warsztaty edukacyjne „Słodycze, wosk i leki z mazowieckiej pasieki”. Obejrzeliśmy prezentację na temat bartnictwa- dawnej hodowli pszczół i współczesnego pasiecznictwa. Poznaliśmy ciekawostki dotyczące życia pszczół i produktów pszczelich, dowiedzieliśmy się, na czym polega praca w pasiece. Na zakończenie wykonaliśmy własnoręcznie świeczki na plastrze wosku. Dzięki tej wycieczce przenieśliśmy się w czasie o kilkadziesiąt lat, mogliśmy poczuć klimat i poznać tradycje dawnej wsi.