SCWEW – Konferencja podsumowująca

Dnia 26 maja w Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu odbyła się konferencja podsumowująca zorganizowana przez Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Sierpcu w ramach projektu “Pilotażowego wdrożenia modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)”. Podczas konferencji kadra SCWEW podsumowała dotychczasową działalność, zasadność podejmowanych działań, korzyści płynące z możliwości korzystania z wypożyczalni sprzętu specjalistycznego oraz udzielonego wsparcia dzieciom/uczniom, rodzicom i nauczycielom z placówek objętych wsparciem. Nie zabrakło również wystąpień zaproszonych gości prof. Beaty Jachimczak, przedstawicieli Ośrodka Rozwoju Edukacji – kierownik projektu Agnieszki Pietryki, Jolanty Nawrockiej i Anny Przybysz, wizytator Ewy Ciastkowskiej z Kuratorium Oświaty – Delegatura Płock, Starosty Powiatu Sierpeckiego Andrzeja Cześnika oraz Bogusławy Lewandowskiej – Naczelnik Wydziału Oświaty i Zdrowia Starostwa Powiatowego w Sierpcu.
W drugiej części spotkania odbył się panel dyskusyjny, w którym wzięli udział dyrektorzy, koordynatorzy, nauczyciele i rodzice z placówek objętych wsparciem oraz przedstawiciele placówek partnerskich. Uczestnicy panelu podzielili się swoimi spostrzeżeniami na temat wsparcia i współpracy jakie otrzymali w trakcie trwania pilotażu oraz korzyści płynących z działalności SCWEW.
Konferencję uświetnił wspólny występ artystyczny uczniów z placówek objętych wsparciem z wychowankami SOSW w Sierpcu.