Rocznica Powstania Styczniowego

Dyrektorzy sierpeckich szkół: Liceum Ogólnokształcącego im. mjra Henryka Sucharskiego, Zespołu Szkół nr 1, Zespołu Szkół nr 2, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego złożyli kwiaty i zapalili znicz przy Pomniku Powstańców Styczniowych w Szczutowie. Upamiętnili w ten sposób 160 rocznicę wybuchu powstania styczniowego.