Pełna Miska Dla Schroniska

Los bezdomnych zwierząt nie jest obojętny wychowankom naszego Ośrodka. W listopadzie przeprowadziliśmy zbiórkę karmy dla podopiecznych ze Schroniska dla zwierząt w Płocku przy ulicy Parowej 20. Celem akcji była poprawa standardu pobytu zwierząt w schronisku, a także kształtowanie wrażliwości, postawy empatycznej i przyjacielskiej wobec zwierząt. Akcja spotkała się z ogromnym odzewem. Dziękujemy wszystkim wychowankom, rodzicom oraz nauczycielom, którzy włączyli się w akcje i pokazali dzieciom, że dzielenie się tym co mamy to dobry nawyk.