Ogólnopolski Projekt Edukacyjny

Dzieci z grupy przedszkolnej „Artyści” i „Smerfy” zrealizowały dwa kolejne zadania w ramach Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego „Gramy zmysłami”. Pierwsze zadanie to ścieżka sensoryczna wykonana z darów jesieni zbieranych podczas codziennych spacerów. Kolejne zadanie pod nazwą „Sensoryczna matematyka” miało na celu stymulacje procesów poznawczych. Dzieci układały figury geometryczne i klasyfikowały, odwzorowywały kształty i szeregi, tworzyły zbiory, przeliczały elementy. Dużym zainteresowaniem cieszyło się wsypywanie soczewicy do wyznaczonej linii w butelkach. Dzieci z dużym zaangażowaniem wykonują kolejne zadania projektowe i z niecierpliwością czekają na następne.