Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

Nasza szkoła otrzymała dofinansowanie na realizację Priorytetu 3 Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa: Zakup nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego, bibliotek szkolnych i pedagogicznych. Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa.