Ekonomia Młodego Przedsiębiorcy

Uczniowie szkoły branżowej podczas lekcji „Ekonomia młodego przedsiębiorcy w praktyce” mieli możliwość praktycznego i samodzielnego poznania elementów ekonomii, poprzez opracowanie dokumentacji, jaka obowiązuje w każdej firmie. Rozwijali umiejętności sporządzania dokumentów związanych z zatrudnieniem pracownika, dokonywania zakupów i wystawiania faktur, rozliczania kosztów podróży pracownika. Zapoznali się również z etapami tworzenia firmy i etyką biznesu.