Dzień otwarty w Powiatowej Komendzie Policji

Wychowankowie naszego Ośrodka uczestniczyli w Dniu Otwartym w Powiatowej Komendzie Policji w Sierpcu. Mieliśmy okazję zapoznać się z pracą policjanta, obejrzeliśmy radiowozy i motocykle, chętni uczniowie mogli założyć elementy stroju policyjnego. Oprócz policyjnych radiowozów wsiedliśmy do wozu strażackiego oraz przy użyciu fantomów strażacy z KPSP w Sierpcu pokazali najmłodszym wychowankom zasady udzielania pierwszej pomocy. Szczególną niespodzianką była możliwość zapoznania się z czworonożnym policjantem- Luną. Opiekun opowiedział o zadaniach jakie pies policyjny wykonuje w swojej pracy oraz że jest członkiem jego rodziny. Dzieci poznały zasady bezpiecznego zachowania w kontakcie z czworonogiem.