Witamy na naszej stronie

Placówka prowadzi:

 • zajęcia dydaktyczno-wychowawcze prowadzone przez nauczycieli oligofrenopedagogów
 • zajęcia terapii logopedycznej
 • indywidualne zajęcia rehabilitacyjne (w domu, w szkole, na basenie)
 • zajęcia gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej
 • zajęcia rewalidacji indywidualnej dla uczniów ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi
 • zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim
 • zajęcia świetlicy szkolnej
 • kółka zainteresowań (językowe, muzyczne)
 • systematyczne zajęcia na krytej pływalni
 • udział uczniów w imprezach środowiskowych
 • udział uczniów w konkursach plastycznych i zawodach sportowych o zasięgu regionalym i ogólnokrajowym

Szkoła dysponuje nowoczesną pracownią informatyczną, pracownią gospodarstwa domowego, pracownią do prac technicznych, nowoczesną pracownią terapii polisensorycznej i sensorycznej, gabinetem psychologiczno-pedagogicznym, gabinetem lekarskim. Placówk posiada teren rekreacyjno-sportowy oraz zapewnia całodzienne wyżywienie i całodobową opiekę w internacie ośrodka.

Szkoła posiada własnego busa, którym dowozi uczniów do szkoły.


 

Z życia szkoły


Święto Konstytucji 3 Maja

Święto Konstytucji 3 Maja obchodzone jest w ramach upamiętnienia uchwalenia Konstytucji w 1791 roku. Konstytucja 3 Maja była pierwszą w Europie i drugą na świecie ustawą regulującą ustrój prawny państwa. W tym roku przypada 230 rocznica uchwalenia przez Sejm Czteroletni w 1791 roku Konstytucja 3 Maja. W tym roku z uwagi na specyficzną sytuację związaną z obostrzeniami w dobie pandemii koronawirusa nie możemy obchodzić tego święta hucznie, razem z całą społecznością szkolną jak co roku. Ale jako Polacy mamy patriotyczny obowiązek pamiętać i dzielić się tą informacją. Dzieci wykonały prace plastyczne upamiętniające Święto uchwalenia Konstytucji 3 Maja.


Światowy Dzień Zdrowia

Jak co roku, w dniu 7 kwietnia, w rocznicę powstania Światowej Organizacji Zdrowia, obchodzony jest Światowy Dzień Zdrowia. Celem tego święta jest zwrócenie uwagi na najbardziej istotne problemy zdrowotne społeczeństw na całym świecie. W kwietniu w naszej szkole również pamiętaliśmy o tym święcie. Z tej okazji uczniowie przypomnieli sobie zasady zdrowego stylu życia. Wskazywali na planszach zachowania prozdrowotne, układali puzzle związane ze zdrowiem oraz rozwiązywali krzyżówki. Zachęcani przez nauczycieli do aktywności fizycznej wykonywali ćwiczenia ruchowe przy muzyce. Na zakończenie każdy z uczniów mógł sprawdzić, rozwiązując test, czy potrafi dbać o swoje zdrowie. W tym trudnym okresie pandemii wszyscy przypomnieliśmy sobie, jak ważną wartością jest zdrowie.

Dzień Przedsiębiorczości

Tegoroczny Dzień Przedsiębiorczości w naszej szkole upłynął pod hasłem „Pieniądz się toczy”. W ramach święta uczniowie szkoły branżowej uczestniczyli w spotkaniu związanym z tematyką pieniądza. Podczas zajęć poznali historię powstania pieniądza, proces jego produkcji - (bicie) monet obiegowych, kolekcjonerskich oraz medali, a także sposoby zabezpieczeń. Dowiedzieli się jaką funkcję pełni pieniądz, jakie są jego rodzaje oraz jak przebiegał proces denominacji pieniądza. Swoją wiedzę sprawdzali podczas wykonywania ćwiczeń, rozwiązując krzyżówki, a także praktycznie bawiąc się pieniędzmi w grze planszowej.
Uczniowie młodszych klas wzięli udział w konkursie plastycznym „Moja eko-skarbonka”, wykonując niezwykłe prace - skarbonki z zastosowaniem różnorodnych materiałów recyklingowych. Udział w wydarzeniu skłonił uczniów do zainteresowania się tematyką oszczędzania, przedsiębiorczości, a także rozwijania kreatywności, inwencji twórczej i zdolności plastycznych.Dzień Ziemi

22 kwietnia obchodziliśmy Dzień Ziemi, który w tym roku odbył się pod hasłem: „Przywróć naszą planetę”. Święto połączyliśmy z powitaniem wiosny i Dniem Wody. Z tej okazji grupa przedszkolna przygotowała Marzannę, którą zaprezentowaliśmy w starszych klasach. Przeczytaliśmy dzieciom i młodzieży „Gawędę o zwyczaju topienia Marzanny i witania wiosny Gaikiem Maikiem”.
W grupie przedszkolnej przeprowadziliśmy zajęcia ruchowo-muzyczne połączone z sesją fotograficzną. Wiele frajdy sprawiło dzieciom malowanie mega-kolorowanki – kuli ziemskiej. Korytarz przyozdobiła gazetka, pt. ”Kwiaty we włosach”, a na Facebook’u szkolnym zamieściliśmy prezentacje dotyczące zagrożeń płynących m.in. z zanieczyszczenia wód, handlu dzikimi zwierzętami i nieodpowiednim gospodarowaniem zasobami naszej planety. Celem zajęć przeprowadzonych w oddziałach przedszkolnych, grupach i klasach było promowanie proekologicznych postaw w społeczeństwie oraz budowanie wspólnej odpowiedzialności za Ziemię. Młodzież obejrzała filmy dotyczące oszczędzania energii i wody, a następnie wykonała multimedialny test.
Z ogromnym zaangażowaniem uczniowie przygotowali plakat - Kodeks Młodego Ekologa, który będzie przypominał o kluczowych działaniach, mających na celu zapobieganie procesom niszczenia środowiska. Zastanawialiśmy się również, gdzie wyrzucać lub oddawać elektrośmieci, przeterminowane tabletki, baterie. Jeden z uczniów szkoły podstawowej zaprojektował pojemnik na lekarstwa. Rozszyfrowywaliśmy ekoznaki, a także podawaliśmy produkty, na których się znajdują. Wiersz, pt. „Sznurek Jurka” L. Szołdry był inspiracją do przygotowania inscenizacji dotyczącej tworzenia się dzikiego wysypiska. W ramach zajęć powstały prace plastyczne wykonane metodą stemplowania, wydzieranki, wylepianki, malowania odlewów gipsowych organizmów żywych. Uczniowie pogłębiali wiedzę przyrodniczą poprzez rozwiązywanie krzyżówek, quizów, wykreślanek, zagadek, zadań ekologicznych z elementami kodowania. Dziękujemy naszym uczniom za aktywny udział we wszystkich zaproponowanych zadaniach. Przed nami jeszcze wiele działań, np. wystawa EKO-toreb, propagująca używanie toreb wielorazowego użytku. Mamy nadzieję, że zajęcia i działania będą przypominały naszym uczniom, że jesteśmy cząstką przyrody i musimy zrobić wszystko, aby chronić środowisko przyrodnicze. Pamiętajcie, że: „Czyste środowisko to najlepsze uzdrowisko!”

Opowiadania o tolerancji w ramach szkolnego projektu edukacyjnego "Tolerancja - inny nie znaczy gorszy"

Wycieczka szkolna

25 marca - w ramach szkolnej wycieczki - uczniowie SOSW w Sierpcu wraz z nauczycielami uczcili pamięć "Żołnierzy Wyklętych", walczących o wolność i niepodległość Polski po II wojnie światowej. Zapalono znicze pod tablicą poświęconą gen. Augustowi Emilowi Fieldorfowi "Nilowi" i symbolicznie oddano hołd tym Polakom, którzy poświęcili swoje życie w obronie tożsamości narodowej i demokracji. Jako naród mamy obowiązek zachowania pamięci o żołnierzach AK i zrywu niepodległościowego po 1944/45 roku.
Następnie, kierując się ideą integracji osób niepełnosprawnych ze środowiskiem lokalnym, uczniowie SOSW w Sierpcu odwiedzili ostoję Koła Łowieckiego "Tur" w Dąbkowej - Parowej niedaleko Szczutowa. Po kilkukilometrowej, pieszej wędrówce przez las, uczestnicy wycieczki zostali przywitani przez życzliwych i sympatycznych myśliwych: p. Witolda Pruchno (Prezesa), p. Mariusz Chęcińskiego (Skarbnika) i p. Tomasza Piotrkowskiego (Członka Koła Łowieckiego "Tur"). Na miejscu czekała już grochówka, kiełbaski z ogniska, herbata, napoje i ciasto. Po sutym posiłku, młodzież miała okazję samodzielnie doświadczyć w jaki sposób dba się o zwierzęta zimą i wczesną wiosną, obejrzeć leśniczówkę i zgromadzone w niej trofea. Dzięki wycieczce i gościnności członków KŁ "Tur", podopieczni SOSW w Sierpcu miło spędzili czas, poznali leśną przyrodę, odnaleźli drogę wg wskazań kompasu i GPS, dokarmiali zwierzęta sypiąc zboże do paśnika, radzili sobie w czynnościach gospodarskich i samoobsługowych. Po kilku godzinach, wszyscy zadowoleni i uśmiechnięci, z nowymi wrażeniami wrócili do szkoły.

Światowy Dzień Świadomości Autyzmu

Ostatnio w naszym ośrodku obchodziliśmy Światowy Dzień Świadomości Autyzmu. Celem zajęć było zapoznanie uczniów z tematyką autyzmu oraz z charakterystycznymi cechami osób z autyzmem. Uczniowie zrozumieli po części ich problemy oraz trudności w rozumieniu świata. Głównym celem było także rozbudzenie tolerancji wobec rówieśników, którzy inaczej rozwijają się i dostrzegają świat. Dzieci dowiedziały się w jaki sposób można pomóc w codziennych sytuacjach koledze z autyzmem. Doszły również do wniosku, że powinny uszanować odmienny sposób uczestniczenia w zabawie, zajęciach, zachowania, przyzwyczajenia swoich autystycznych kolegów, a także dostrzec u nich nieprzeciętne umiejętności.
Uczniowie poznali symbol autyzmu czyli kolor niebieski, w naszym przypadku był to niebieski miś. Dowiedzieli się również, że osoby z autyzmem mogą osiągnąć bardzo dużo w swoim życiu, oczywiście jeśli tylko bardzo tego pragną.
Sławne osoby, które zmagały się z tym schorzeniem to między innymi:
Lionel Messi
Albert Einstein
Michael Jackson
Michał Anioł
Justin Bieber
Thomas Alva Edison
Vincent van Gogh
Leonardo da Vinci
Hans Christian Andersen.
Po poznaniu sylwetek wyżej wymienionych piosenkarzy, piłkarzy, wynalazców, pisarzy, rzeźbiarzy oraz malarzy nasi uczniowie mogli poczuć się jak oni. Najpierw odszukali własnej fotografii umieszczonej na niebieskim brystolu a następnie każdy z nich otrzymał ramkę na to zdjęcie, którą później pomalował według własnego pomysłu. Wychowawcy natomiast otrzymali odlew z gipsu MISIA, którego wspólnie pomalowali na kolor niebieski.


Odkrywcy zawodów

Współczesny świat i zmiany na rynku pracy wymagają od młodego człowieka wiedzy oraz umiejętności zarządzania swoją karierą, wychodzenia naprzeciw nowym sytuacjom i wyzwaniom.
W ramach realizacji programu edukacyjnego z zakresu preorientacji zawodowej i edukacyjnej zaprosiliśmy wszystkich uczniów do udziału w szkolnym konkursie plastycznym „Odkrywcy Zawodów”. Uczniowie mieli możliwość wykazania się znajomością zawodów, zainteresowań, pobudzenia wyobraźni, rozwijania twórczego podejścia do planowania przyszłości edukacyjno-zawodowej, a także kształtowania pozytywnego wizerunku pracy i aktywności zawodowej. Odkrywanie zawodów uświadamia uczniom wagę decyzji edukacyjnych, jakie podejmują na każdym etapie szkoły oraz ich wpływ na sytuację zawodową w przyszłości.
Uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy i upominki za najciekawsze prace.


21 marca Dzień Kolorowej Skarpetki - Światowy Dzień Osób z Zespołem Downa


Dlaczego ten Dzień jest ważny i jak odbył się w naszej Szkole dowiecie się klikając w poniższy link:


Zajęcia profilaktyczne - Znamię! Znam je?

Znamię! Znam je? - to temat zajęć profilaktycznych przeprowadzonych dla uczniów kl. 5- 8 Szkoły Podstawowej, Szkoły Branżowej oraz Szkoły Przysposabiającej do Pracy. Głównym celem było upowszechnianie wiedzy na temat czerniaka, który jest nowotworem skóry. Charakteryzuje się agresywnym wzrostem oraz możliwością tworzenia przerzutów, są one trudne w leczeniu, dlatego tak ważne jest szybkie i prawidłowe rozpoznanie tego nowotworu. Bohaterowie filmu edukacyjnego Kamila i Dawid pokazali szybki kurs samooceny skóry. Wychowankowie poznali ABCDE czerniaka, czyli cechy charakterystyczne, pomagające w rozpoznawaniu tego nowotworu. Uzyskali też odpowiedzieć na pytanie, kto jest w grupie ryzyka zachorowania na czerniaka. Bardzo ważna jest znajomość „złotych zasad profilaktyki”, czyli jak ochronić się przed czerniakiem, o czym uczniowie byli uświadamiani. Wszyscy uczestnicy zajęć zostali wyposażeni w ulotki informacyjne: „Co musisz wiedzieć o czerniaku skóry?” Sprawdzenie wiedzy wychowanków odbywało się poprzez ich aktywny udział w spotkaniu. Uczniowie rozumieją, iż profilaktyka zdrowotna w odniesieniu do czerniaka jest zagadnieniem istotnym, jej zaniechanie może mieć poważne konsekwencje zdrowotne.

Warsztaty plastyczne

W ramach projektu edukacyjnego „Z kulturą mi do twarzy” 9 marca uczniowie klas II i III Szkoły Przysposabiającej do Pracy uczestniczyli w warsztatach plastycznych z sierpeckim artystą, p. Wojciechem Adamem Witkowskim, który od wielu lat maluje portrety, pejzaże, martwą naturę i przyrodę. Wychowankowie mogli podziwiać obrazy przedstawiające konie, których malowanie sprawia p. Wojciechowi Witkowskiemu bardzo dużą przyjemność. Fascynacja wynika ze wspomnień, dziadek artysty był ułanem i często w jego opowieściach pojawiały się te zwierzęta. P. Witkowski przedstawił uczniom swój warsztat artysty-malarza i opowiedział o procesie twórczym. Pod czujnym okiem eksperta i z jego życzliwą pomocą uczniowie rysowali konie i przyrodę. Podczas warsztatów była również okazja, by porozmawiać z profesjonalnym artystą i zadać mu nurtujące pytania. P. Wojciech Witkowski podarował naszej szkole piękny obraz narysowany w czasie spotkania z młodzieżą. Dziękujemy p. Wojciechowi Witkowskiemu za te bardzo ciekawe i inspirujące warsztaty.Szkoła jest Szkołą Współpracującą w ramach projektu „Szkoła ćwiczeń dla miasta Sierpc, Płocka oraz powiatu sierpeckiego województwa mazowieckiego”, którego beneficjentem jest: Gmina Miasto Sierpc, a Szkołą Wiodąca Szkoła Podstawowa Nr 3 im. ks. Jana Twardowskiego w Sierpcu. Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich.

Celem projektu jest utworzenie modelowej szkoły ćwiczeń stanowiącej element systemu doskonalenia nauczycieli i studentów, rozwoju u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych oraz utworzenie pracowni przedmiotowych.

Wysokość dofinansowania: 1 024 081,56 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 863 095,94 złDzień Dinozaura z elementami robotyki

26 lutego uczniowie klasy 1-3 i 1-3 ż przenieśli się do świata prehistorycznych stworów, a to wszystko przez to, że tego dnia obchodzony jest Dzień Dinozaura. Z okazji tego święta poznali historię dinozaurów, dowiedzieli się kiedy żyły, czym się żywiły, a przede wszystkim jak wyglądały. Największą atrakcją było testowanie robotycznego T- Rexa, który poruszał się na kołach imitujących tylne kończyny. Dzięki wmontowanemu czujnikowi ruchu dinozaur wykrywał przeszkodę i zatrzymywał się. Na zakończenie zajęć wykonali dinozaura z masy solnej.

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ JĘZYKA OJCZYSTEGO

„Król Karol kupił królowej Karolinie korale koloru koralowego” – takie i jeszcze inne trudniejsze zdania można przeczytać w naszej bibliotece. 21 lutego na całym świecie obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego. To wyjątkowe święto zostało ustanowione przez UNESCO 17 listopada 1999 roku, by podkreślić różnorodność językową i kulturową świata, a także zwrócić uwagę na języki zagrożone i ginące. Z tej okazji nasi uczniowie zmagali się z zadaniami ortograficznymi oraz przygotowali plakaty reklamujące język ojczysty. Promujmy więc poprawne posługiwanie się językiem ojczystym nie tylko od święta, ale i na co dzień!

ŚWIATOWY DZIEŃ KOTA

Są puszyste, mięciutkie, salonowe, rasowe, bywają też bezdomne. Kto? Oczywiście koty. Naszym ulubieńcom poświęcony został „Dzień Kota”. Święto obchodzone na całym świecie 17 lutego, mające podkreślić znaczenie kotów w życiu człowieka, niesienie pomocy wolno żyjącym i bezdomnym zwierzętom, które miały kiedyś dom, ale go straciły, a także uwrażliwienie ludzi na często trudny koci los. Z tej okazji biblioteka szkolna zaprosiła uczniów naszej szkoły do wykonania fotografii z kotem. Dziękujemy wszystkim za udostepnienie zdjęć i przepiękne „kotkowe” prace plastyczne. Wszystkie fotografie, są wyrazem tego, nasze kotki są najpiękniejsze!


Szkolny projekt przyrodniczy „Zielona kraina”

4 lutego rozpoczęliśmy realizację szkolnego projektu przyrodniczego „Zielona kraina”. Pierwsze zajęcia pt. „Jak rośliny pomagają ptakom przetrwać zimę?” odbyły się w oddziale przedszkolnym i były przeprowadzone przez koordynatora projektu. Celem zajęć było wykazanie ważnej roli roślin w żywieniu skrzydlatych przyjaciół, a także uwrażliwienie dzieci na los ptaków zimujących w Polsce. W związku z tym przedstawiono różne formy pokarmu: mieszanki z ziaren i nasion słonecznika, orzechy, kule tłuszczowe, owoce, które pozostały na gałęziach drzew. Wspólne zajęcia były okazją do przypomnienia sobie sylwetek ptaków zimujących w Polsce: gila, jemiołuszki, wróbla, dzięcioła, kosa, a także wsłuchiwania się w wydawane odgłosy. Warto przypomnieć, że ptaki należy karmić w miejscu spokojnym i bezpiecznym (trawniki, parki). Warzywa serwowane ptakom, powinny być ugotowane bez soli i pokrojone, w przeciwnym razie nasze karmienie mogłoby narazić ptaki na choroby układu pokarmowego. Dzieci chętnie opisywały wygląd ptaków, oglądały i wąchały nasiona, a także kule dla ptaków. Zdjęcia i odgłosy były przedstawione w postaci prezentacji multimedialnej. Po części teoretycznej był czas na zabawę orientacyjno-porządkową pt. ”Ptaszki do karmnika”. Z pomocą swoich fantastycznych Pań dzieci naśladowały zachowanie ptaków w locie i odszukiwały pokarm, sygnalizując to stukaniem w „karmnik”. Następnie zostały wykonane recyklingowe karmniki z rolek po papierze toaletowym. Z wielką starannością dzieci smarowały rolki tłuszczem, a następnie obtaczały w mieszance nasion. Podczas zimowego spaceru stołówki dla ptaków zostały powieszone na terenie ośrodka.
Dzieci przy wsparciu swoich wspaniałych wychowawców były zachęcane do odpowiadania na pytania, analizy sensorycznej materiału roślinnego, wykonywania karmników doskonalących sprawność manualną. Wszystkie te działania zachęcają do przełamywania barier i aktywizacji.
Zapraszamy na ucztę wszystkie sikorki, gile, wróble!

Walentynki

Poniedziałek 15 lutego upłynął w naszej szkole w kolorach czerwieni, atmosferze miłości i przyjaźni. A wszystko to z okazji walentynek. Jak co roku, Samorząd Uczniowski zorganizował „pocztę walentynkową” oraz konkurs na „Najładniejszą kartkę walentynkową”. Dziękujemy uczestnikom za przepiękne walentynki, a wszystkim życzymy dużo miłości!
Bal karnwałowy

"Dziś w przedszkolu wielki bal, tańczy razem ze sto par."

W piątek w naszym przedszkolu odbył się bal karnawałowy- niezwykle radosne wydarzenie, które dostarczyło naszym milusińskim wiele pozytywnych wrażeń. Dzieci świetnie się bawiły uczestnicząc wspólnie ze swoimi paniami w zabawach, pląsach i konkursach. W sali w czasie tańców było bardzo kolorowo, wszyscy bawili się wesoło, uśmiech nie znikał z twarzy mimo chwilowego zmęczenia. Wspólna zabawa przyniosła wiele radości naszym wychowankom, co było głównym celem tego spotkania.

Mikołajki

"Mikołaju, Mikołaju, siwą brodę masz! My Ci pięknie zatańczymy, Ty nam prezent dasz."
W ubiegły czwartek w Naszej szkole miało miejsce bardzo wesołe wydarzenie, a mianowicie odwiedził nas Mikołaj! Worek z prezentami był wypełniony po brzegi, każdy z uczniów dostał upragniony upominek! Dziękujemy Ci Drogi Mikołaju!


XIX Festiwalu Kolęd i Pastorałek w Mocarzewie

W grudniu 2020 roku mieliśmy przyjemność wziąć udział w XIX Festiwalu Kolęd i Pastorałek w Mocarzewie. W tym roku Festiwal zorganizowany był w formie on-line. Każdy ośrodek i szkoła przesyłali prezentacje swoich uczestników. Reprezentantem naszej szkoły był Michał Dondalski, który zaprezentował swoje umiejętności solowe. Wykonał pastorałkę: „Kto wie?” i otrzymał Wyróżnienie oraz Nagrodę Publiczności. Występ Michała został polubiony przez 782 osoby z liczbą około 11000 wyświetleń.
Serdecznie dziękujemy Michałowi za ogromne zaangażowanie i piękne reprezentowanie szkoły w województwie oraz gratulujemy wysokiego osiągnięcia.
Kochani Uczniowie, Rodzice, Sympatycy Naszej Szkoły.
Większość z Was pamięta naszego emerytowanego pracownika, Panią Zosię - usmiechniętą, serdeczną, zawsze chętną do niesienia pomocy innym. Niestety, mieszkanie Pani Zosi i cały dobytek na który ciężko pracowali razem z mężem, strawił największy przeciwnik, z którym nie wygrali- ogień. Nasza szkolna społeczność wielokrotnie udowadniała, że posiada ogromne serce oraz bezinteresowną gotowość do niesienia pomocy innym. Pomóżmy Pani Zosi i jej rodzinie, przeżyć te zbliżające się Święta w spokoju, z dala od traumatycznych wydarzeń. Wszelka pomoc jest w tym momencie na wagę złota. Za każdy rodzaj wsparcia, zarówno Pani Zosia oraz my, pracownicy SOSW będziemy wdzięczni.16 listopada obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Tolerancji. Z tej okazji w naszej szkole rozpoczynamy projekt edukacyjny pt. "Tolerancja - inny nie znaczy gorszy".


Drodzy rodzice! Drodzy uczniowie! Zachęcamy do nauki przez zabawę:

- Materiały ćwiczeniowe dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym - część 1
- Materiały ćwiczeniowe dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym - część 2
- Kreatywne ćwiczenia logopedyczne, które pokocha Twoje dziecko!
- Igloo – bajka logopedyczna
- Gry logopedyczne
- Dyktanda online
- Matematyczne zoo
- Gry edukacyjne
- Gry planszowe do wydrukowania
- Gry edukacyjne dla najmłodszych


Drogi uczniu:

 • Pamiętaj o swoim bezpieczeństwie w domu. Unikaj miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi.
 • Przerwa w funkcjonowaniu Twojej szkoły nie powinna oznaczać dni wolnych od nauki.
 • Odpowiedzialnie wykorzystaj czas zawieszenia zajęć w Twojej szkole. Przeczytaj ulubioną książkę, spróbuj uzupełnić swoje wiadomości lub rozwijaj kompetencje. Skorzystaj przy tym z darmowych platform edukacyjnych oraz materiałów rekomendowanych przez Twojego nauczyciela.
 • Przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz.

Jak zabezpieczyć się przed koronawirusem:

 • Ogranicz kontakty z innymi ludźmi do niezbędnego minimum. Często myj ręce przy użyciu mydła i wody.
 • Przy kasłaniu i kichaniu zakrywaj usta i nos.
 • Zachowaj co najmniej metr odległości od osób, które kaszlą i kichają.
W ramach projektu edukacyjnego „Z kulturą mi do twarzy” dnia 22 października uczniowie klas II i III Szkoły Przysposabiającej do Pracy udali się na wycieczkę do skansenu – Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu. Celem wyjazdu było przybliżenie piękna naszego regionu i kultury oraz ukazanie warunków życia na wsi w dawnych czasach, czynności gospodarskich, upraw polowych oraz tradycyjnych rzemiosł. Uczniowie z zainteresowaniem oglądali stare, drewniane zagrody, kuźnię, pracownię szewską oraz krawiecką. Mieli również okazję zobaczyć, jak wyglądała dawna klasa wiejska. Duże wrażenie zrobił na uczniach wiatrak, drewniany kościółek z dzwonnicą oraz dworek, który pięknie prezentował się z zewnątrz, jak też w środku. Wychowankowie obserwowali także zwierzęta hodowlane obecne w niektórych zagrodach. Pełni niezapomnianych wrażeń uczniowie wyruszyli w drogę powrotną do szkoły.


Nasz OŚRODEK przyłączył się do OKRESOWEJ REWOLUCJI w polskiej szkole!

Jest nam miło poinformować, że nasza szkoła dołączyła do ogólnopolskiego programu „HEJ, DZIEWCZYNY!”. Celem programu jest zmniejszenie skali ubóstwa menstruacyjnego, które oznacza brak swobodnego odstępu do produktów higienicznych - menstruacyjnych oraz przełamanie barier edukacyjnych (odnośnie menstruacji). Przeprowadzone badania pokazują, że 1 na 6 uczennic rezygnuje z uczestnictwa w zajęciach z powodu braku środków higienicznych w czasie miesiączki.
19 października w naszej szkole odbyło się spotkanie wszystkich dziewczyn ze szkolnym koordynatorem programu i Panią Pielęgniarką. Była to doskonała okazja do tego, aby porozmawiać na temat trudności związanych z miesiączkowaniem i dyskomfortem w tym czasie. Podzieliłyśmy się faktem istnienia innych środków higienicznych niż podpaski i tampony. Dziewczynki z naszej szkoły zaprezentowały aplikacje na telefon, które „monitorują” ich cykl menstruacyjny. Podczas prezentacji multimedialnej inicjatorki spotkania przedstawiły problemy dziewczynek i kobiet na całym świecie (m.in. w Nepalu, w Kenii), który związany jest z menstruacją. Przeczytane zostały krótkie historie młodych dziewczyn związane z brakiem środków higienicznych, uczuciem nieatrakcyjności w czasie okresu. Okazuje się, że spotkały niejedną uczestniczkę spotkania, ale przeżywane w samotności były powodem do wstydu. Każda dziewczyna powinna mieć możliwość godnego i komfortowego przeżywania miesiączki. Po prezentacji każda dziewczynka miała możliwość obejrzenia produktów higienicznych dostępnych na rynku, sposobu doboru środków higienicznych w zależności od wieku, stopnia krwawienia, pory doby. Dziewczyny mogły zobaczyć, czym różnią się dostępne na rynku podpaski, a także zapytać o nurtujące pytania, nie tylko na spotkaniu, ale także w gabinecie Pani Pielęgniarki.
Celem założycielek fundacji AKCJA MENSTRUACJA, jest regularne zaopatrywanie placówek w Polsce w środki higieniczne potrzebne podczas miesiączki, żeby żadna uczennica nie musiała zostawać w domu z powodu swojej fizjologii.
Przypominamy, że w naszej szkole w gabinecie Pielęgniarki i pokoju Wychowawców internatu znajdują się pudełka z podpaskami i innymi środkami higienicznymi. Korzystacie z nich Dziewczyny ! Udział szkoły w tej akcji ma służyć właśnie Wam!Wycieczka do Płocka

6 października uczniowie Szkoły Podstawowej, Branżowej i Przysposabiającej do Pracy wraz ze swoimi rodzicami i opiekunami uczestniczyli w długo wyczekiwanej wycieczce do Płocka. Wśród atrakcji, dzięki uprzejmości pana Piotra Rzeszotarskiego i Fundacji "Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej - Młodzi Razem", znalazł się malowniczy rejs statkiem wycieczkowym po Wiśle. Na pokładzie statku dzieci i młodzież wysłuchali nowoczesnej Bajki o Wiśle, przedstawionej w formie „papierowego teatru”. Piękne ilustracje flory i fauny rzeki i jej brzegów przeplatane były przystankami w znanych miejscach na mapie Polski. Podróż statkiem była okazją do bliskiego spotkania z naturą i podziwiania miasta z innej perspektywy. Uczestnicy wycieczki zostali ugoszczeni poczęstunkiem, a dzieci obdarowane kolorowankami. Pracownicy statku wraz z panem przewodnikiem swoją cierpliwością, życzliwością i gościnnością sprawili, ze rejs będzie niezapomniany. Po pełnym wrażeń rejsie udaliśmy się na posiłek do Mc Donald’s. Kolejnym punktem wycieczki było zwiedzanie miejskiego zoo. Podczas wizyty w ogrodzie zoologicznym podziwialiśmy wiele gatunków zwierząt pochodzących z różnych stref klimatycznych świata. Najdłuższy postój odbył się przy słoniach indyjskich, które chętnie pokazywały swoje sztuczki. Szczęściarzom udało się zobaczyć dumnie spacerującego po wybiegu tygrysa syberyjskiego, zwinnie biegającą po gałęziach drzewa pandę małą i żurawia mandżurskiego podczas posiłku. Jak zwykle urocze były makaki, które zajęte były karmieniem małych, przytulaniem się, jedzeniem i figlarną zabawą. Zwiedzanie zoo sprzyjało rozmowom i było okazją do wymiany spostrzeżeń. Młodszym dzieciom podobała się zabawa z kózkami, które można było pogłaskać. Nadmiar energii dzieci mogły uwolnić na placach zabaw, znajdujących się przy alejkach ogrodu zoologicznego. W drodze powrotnej czekał na każdego wyjątkowy i przepyszny posiłek.
Wycieczka była wspaniałym przeżyciem i atrakcyjną lekcją przyrody nie tylko dla dzieci i młodzieży. Pełni wrażeń, nowych doświadczeń, oczarowani atmosferą Płocka w dobrych humorach wróciliśmy do Sierpca.

Dzień Chłopaka

30 września świętowaliśmy w naszej szkole Dzień Chłopaka. Z tej okazji nasi wychowawcy przygotowali dla nas różne konkursy i zadania np. zjedzenie plasterka cytryny, narysowanie koleżanki lub kolegi z zawiązanymi oczami, rzut piłeczkami do celu, taniec z wybraną osobą. Niektóre z zadań np. zrobienie makijażu koleżance, okazały się dla chłopców prawdziwym wyzwaniem. Inni przygotowali w klasach pyszne wafle i gofry oraz pięknie je udekorowali. Był to dzień pełen wrażeń, radości i dobrej zabawy, a wykonane zdjęcia będą miłym wspomnieniem tych chwil.

OGÓLNOPOLSKI DZIEŃ GŁOŚNEGO CZYTANIA

Okazji do czytania dzieciom jest wiele. Jedną z nich jest Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania. Święto to zostało ogłoszone z inicjatywy Polskiej Izby Książki w 2001 roku, a jego celem jest upowszechnianie głośnego czytania oraz zwrócenie uwagi na rolę, jaką ono odgrywa w rozwoju człowieka. Głośne czytanie rozwija wyobraźnię, poszerza i bogaci słownictwo, uczy poprawnie formułować myśli, kształci zdolność koncentracji i uwagi, pobudza fantazję. W tym dniu poprzez głośne czytanie, nauczyciele wprowadzili uczniów w fascynujący świat baśni, wierszy i opowiadań.

Spotkanie z policjantem

Dnia 22 września w Naszej szkole odbyło się spotkanie z policjantem. Pogadankę na temat: „Bezpieczna droga do szkoły” przeprowadzili policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Sierpcu - dzielnicowy mł. asp. Michał Beksa i asp. Dariusz Lewandowski.
Tematem spotkania było utrwalenie z uczniami zasad ruchu drogowego oraz przypomnienie zagadnień dotyczących bezpieczeństwa dzieci w przedszkolu, szkole i w domu. Pan policjant, w formie praktycznej, przypomniał podstawowe zasady zachowania się podczas przechodzenia przez jezdnię. Następnie wytłumaczył jak należy zachować się w kontaktach z obcymi ludźmi, jak dbać o bezpieczeństwo własne i innych oraz do kogo zwracać się o pomoc w sytuacji zagrożenia. Dzieci chętnie uczestniczyły w dyskusji oraz dowiedziały się również jak wygląda "pozycja bezpieczna".
Wiele radości sprawiły uczniom prezenty od naszych gości, znaczki i opaski odblaskowe, które dzieci przyczepiły do plecaków, dzięki czemu będą bardziej widoczni na ulicy.

Dzień Przedszkolaka

„Każdy przedszkolak dobrze wie, że kiedy wrzesień już kończy się od najmłodszego, aż po starszaka wszyscy świętują DZIEŃ PRZEDSZKOLAKA”!
Jeszcze rozbrzmiewa nam w uszach piosenka, która wprowadziła przedszkolaków w nastrój poniedziałkowego święta. Dzieci wykonywały zadania (rozwijające percepcję wzrokową, grafomotorykę), po których czekała na nie niespodzianka. Poszukiwania wspomnianej niespodzianki były doskonałą okazją do przypomnienia gestów oraz symboli graficznych MAKATON. Przedszkolaki z grupy „A” odszukały medale dla swoich przyjaciół z drugiej grupy. Dzieci przekonały się, że wspólne działanie prowadzi do osiągnięcia sukcesu. Dziewczynki przystroiły kolegów i koleżanki odznakami z okazji tego ważnego wydarzenia.
Wszystkiego najlepszego dla naszych wspaniałych, dzielnych i uśmiechniętych przedszkolaków!
P.S. Pluszaki nie zostały w przedszkolu, zgodnie z regulaminem dzieci schowały prezenty do plecaków i zabrały je do domu.
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy przyjmuje wyzwanie. Dziękujemy za nominację Zespołowi Szkół Nr 2 w Sierpcu. Ze swojej strony nominujemy:
1. Miejskie Przedszkole Nr 3 w Sierpcu.
2. Wojewódzką Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Sierpcu.
3. Masarnię "Staropolska Strzecha" - Lillę i Andrzeja Nadratowskich.Na początku czerwca organizowany był konkurs plastyczny pt. PORTRET MOJEJ RODZINY. Spłynęło wiele pięknych prac. Jeżeli chcecie je zobaczyć zapraszamy do obejrzenia krótkiego filmiku. Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy!


Bocian kojarzy się z przyjemnymi chwilami, takimi jak narodziny dziecka czy nadejście wiosny. Klikając w poniższą prezentację będziecie mogli po prostu miło spędzić czas.

31 maja w Polsce i na świecie od 2003 r. obchodzony jest Dzień Bociana Białego. Święto zostało ustanowione przez Polskie Towarzystwo Przyjaciół Przyrody pro Natura. Z tej okazji zapraszamy do obejrzenia prezentacji poświęconej bocianowi białemu.


Niech zdjęcia Pracowników naszej szkoły będą inspiracją i zachęceniem Was Drodzy Uczniowie do udziału w konkursie fotograficznym.12 maja 2020 r. o godzinie 15.00 odbędzie się szkolenie online dla Rodziców zorganizowane przez Wydawnictwo Nowa Era pt. "Czym jest higiena cyfrowa i w jaki sposób o nią zadbać?". Szkolenie poprowadzi dr Maciej Dębski. Aby wziąc udział w szkoleniu należy wejść na stronę:

Zapraszamy do udziału w szkoleniu.

Pomysł i realizacja KMP
Copyright © 2012. All Rights Reserved