Uroczystości szkolne

Akcja sprzątania świata - "Nie ma śmieci są surowce"

Jak co roku Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy wziął udział w akcji „Sprzątania Świata”, koordynowanej i organizowanej przez dwie fundacje: Nasza Ziemia i Sprzątanie Świata – Polska. To już po raz 24 Polska przystąpiła do międzynarodowej akcji mającej na celu poprawę czystości kraju. Tym razem przebiegała ona pod hasłem „Nie ma śmieci – są surowce”. Akcja „Sprzątanie Świata” stała się już tradycją naszej szkoły i corocznie inspiruje młodzież i dzieci do czynienia swojego otoczenia czystszym i zdrowszym, jednocześnie budując przyjazną środowisku świadomość naszego społeczeństwa. Z tej okazji w szkole odbył się apel, na którym została przypomniana historia i idea SPRZĄTANIA ŚWIATA oraz prezentacja multimedialna dotycząca segregacji odpadów.
Edukacja taka odbywa się w naszym kraju na wielu płaszczyznach. Są to głównie:
- masowe zbieranie śmieci i ich segregacja,
- likwidacja dzikich wysypisk,
- sadzenie drzew, krzewów i kwiatów,
- konkursy plastyczne i turnieje wiedzy ekologicznej,
- festyny, spotkania, marsze,
- zachęcanie do wolontariatu na rzecz ekologii.
Po apelu uczniowie wzięli udział w konkursie mającym na celu prawidłowe segregowanie śmieci, ze zwróceniem szczególnej uwagi na segregację surowców wtórnych. Po części konkursowej uczniowie aktywnie włączyli się we wszystkie zadanie związane z akcją, a następnie przeszli do czynu, sprzątając ze słusznym zapałem całą okolicę szkoły.

Powrót

Osiągnięcia uczniów


Pomysł i realizacja KMP
Copyright © 2012. All Rights Reserved