Uroczystości szkolne

99 rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości

Rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości na stałe wpisała się w kalendarz szkolnych uroczystości. 11 listopada 1918 rok był pierwszym 11listopadiem odzyskania niepodległości przez Polskę po 123 latach niewoli i nieobecności na mapie Europy. Polska stała się samodzielnym państwem. Dzień 11 listopada ustanowiono świętem narodowym dopiero ustawą w kwietniu 1937 roku. Z okazji Święta Niepodległości akademia była dla uczniów naszej szkoły lekcją historii i patriotyzmu. Uczniowie recytowali wiersze niepodległościowe i odśpiewali patriotyczne pieśni. Mogliśmy także obejrzeć film, który opowiedział o walce z zaborcami, o patriotyzmie naszych przodków. Dzień Niepodległości przypomina, że wolność raz zdobytą i niepodległości raz osiągniętą należy pielęgnować.

Powrót

Osiągnięcia uczniów


Pomysł i realizacja KMP
Copyright © 2012. All Rights Reserved